Wave of Prayers

 

 

Op 13 april lanceerde Iran honderden drones en raketten richting Israël nadat het vergelding had gezworen voor een dodelijke Israëlische aanval op zijn consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus. Hoewel bijna alle raketten en drones werden onderschept, raakte een 7-jarig meisje, Amina al-Hassouni, ernstig gewond door raketscherven en werd een luchtmachtbasis in Israël licht beschadigd. Velen vrezen dat de toekomstige reactie van Israël op de Iraanse aanval zal escaleren tot een totale regionale oorlog.  

God van vrede, velen van ons zijn bang voor een mogelijke regionale oorlog. We vragen U om de wonden van Amina te helen en haar familie met Uw aanwezigheid te troosten. Heer, dring er bij de mensen met beslissingsposities op aan om snel in actie te komen en de basis te leggen voor een alomvattende rechtvaardige vrede in de regio. Laat zien dat de cruciale stap om dit te bereiken vereist dat er een einde komt aan het Palestijnse lijden.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Honderden gewapende Israëlische kolonisten bestormden dit weekend dorpen op de Westelijke Jordaanoever, staken verschillende huizen en auto’s in brand, doodden ten minste twee mensen en verwondden velen in een van de grootste aanvallen door kolonisten dit jaar. Deze aanval werd uitgevoerd onder het mom van wraak nadat een 14-jarige kolonist dood werd aangetroffen in de West Bank. Sinds 7 oktober is het aantal invallen door Israëlische kolonisten en soldaten in steden en dorpen op de Westelijke Jordaanoever toegenomen, waarbij honderden Palestijnen zijn gedood.

God van gerechtigheid, we treuren over al diegenen die gedood zijn door geweld en haat. Heer, ons land is gevuld met het bloed van zovelen. Help ons het kernprobleem van deze tragedies te begrijpen en er weerstand aan te bieden. Houd elke persoon en elk systeem verantwoordelijk voor het onrecht dat plaatsvindt op de Westelijke Jordaanoever en wees met iedereen die rouwt en bang is.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed   

 

Begin april drong een groep Israëlische kolonisten, vergezeld door Israëlische politieagenten, de Armeense wijk in de Oude Stad van Jeruzalem binnen, die bekend staat als de ‘Cows’ Garden’, en begon Armeniërs aan te vallen en hun bezittingen te vernielen. Dit incident maakt deel uit van een reeks gebeurtenissen waarbij de Israëlische politie en groepen kolonisten de Armeniërs van Jeruzalem hebben aangevallen. Leden van de Armeense gemeenschap zeggen dat het verlies van de Cows’ Garden’ een existentiële bedreiging zou vormen voor hun gemeenschap en onherroepelijk schade zou toebrengen aan het diverse karakter van Jeruzalem.

God van inclusiviteit, de schoonheid van ons volk is verwant aan een kleurrijk mozaïek. Hoe meer suprematie en exclusiviteit in ons land heersen, hoe meer onze levendige samenleving wordt uitgewist. Kom tussenbeide en stop het pesten van de Israëlische politie, kolonisten en gemeente die een existentiële bedreiging vormen voor de Armeense gemeenschap. Geef vreugde en standvastige vastberadenheid aan de Palestijnse Armeniërs terwijl ze zich verzetten tegen hun eigen uitwissing.

Heer in uw genade… verhoor ons gebed

 

Deze week organiseert Sabeel haar jaarlijkse paaseierenjacht in Beit Sahour, waarbij kinderen uit weeshuizen en de rand van de samenleving worden samengebracht. Het evenement is gepland voor half april, zodat het samenvalt met de westerse en oosterse paasvieringen, en heeft een reeks heerlijke activiteiten voor alle deelnemers.

God van vreugde, wij danken u voor alle kinderen die ons leren om blij te zijn met uw schepping en vreugde te hebben ondanks onze realiteit. Heer, we bidden dat het Sabeel Paaseieren zoeken momenten van lachen en geluk zal bieden aan deze kinderen die zoveel verdriet en pijn hebben meegemaakt. Heer, we denken aan uw woorden: “Waarlijk, ik zeg u, tenzij u verandert en wordt als kleine kinderen, zult u nooit het koninkrijk van de hemel binnengaan.” (Mattheüs 18:3).

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Vorige week werd Layan Nasir, lid van de Anglicaanse kerk in Beirzeit, samen met enkele anderen in de vroege ochtenduren gearresteerd door Israëlische troepen. Na de arrestatie van Layan heeft de aartsbisschop van Canterbury opgeroepen tot haar spoedige vrijlating. Nasir werd eerder gearresteerd op 7 juli 2021, waarbij Israëlische troepen haar huis bestormden waar ze werd geboeid, verblind en vervoerd naar het militaire kamp Ofer voor ondervraging. De Israëlische militaire rechtbank heeft Layan onder een administratief mandaat van 4 maanden geplaatst, wat betekent dat ze niet is aangeklaagd voor een misdaad en dat haar detentie voor onbepaalde tijd kan worden verlengd.

Hemelse Vader, we maken ons zorgen om uw dierbare dochter Layan en alle anderen die samen met haar gearresteerd zijn. We komen tot U in gebed omdat “De Heer hoort de behoeftigen en veracht zijn gevangen volk niet” (Psalm 69:33). Heer, bescherm Layan en alle anderen die gevangen zitten. Troost hun families met uw aanwezigheid. Heer, verlos onze onderdrukkers die zichzelf met haat opsluiten. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Duitsland wordt aangeklaagd bij het hoogste gerechtshof van de Verenigde Naties omdat het “het plegen van genocide” tegen Palestijnen in Gaza zou hebben gefaciliteerd in samenwerking met zijn militaire en politieke bondgenoot Israël. Nicaragua presenteerde zijn zaak op 8 april voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) en eiste dat de rechters noodmaatregelen zouden opleggen om Duitsland te stoppen Israël van wapens en andere hulp te voorzien.

Rechtvaardige God, we komen voor U om gerechtigheid te zoeken. We weten dat gerechtigheid en vrede op waarheid gebaseerd moeten zijn. Heer, we bidden voor alle landen die de Israëlische militaire operatie in Gaza financieren en bevoorraden om publiekelijk berouw te tonen, te werken aan een onmiddellijk staakt-het-vuren en genoegdoening te geven aan de slachtoffers van hun misdaden. Heer, herinner ons eraan dat iedereen nederig moet zijn voor God, zelfs naties en rijken. 

Heer in uw genade… verhoor ons gebed        

 

Wij sluiten ons aan bij het gebed van de Wereldraad van Kerken voor de landen Wit-Rusland, Moldavië, Rusland en Oekraïne.

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.