Wave of Prayers

 

 

 

Na de terugtrekking van het Israëlische leger uit verschillende gebieden in Gaza zijn er massagraven gevonden. In het Nasser Medical Complex in Khan Younis in Gaza vonden Palestijnse medici minstens 300 lichamen in een massagraf, en eerder vorige week werd nog een massagraf ontdekt in het al-Shifa ziekenhuis na een twee weken durende Israëlische belegering. Op dit moment staat het dodental op minstens 34.000, waarbij twee-derde van de slachtoffers kinderen en vrouwen zijn. Het dodental is waarschijnlijk hoger, omdat veel lichamen vastzitten onder het puin of in gebieden liggen die onbereikbaar zijn voor medici.

God van het leven, in vorige gebeden hebben we gebeden voor het Nasser Medical Complex en het al-Shifa ziekenhuis. Heer, onze nachtmerries over de verschrikkingen in Gaza worden bevestigd door deze massagraven. Voorkom dat onze harten gevoelloos worden voor pijn. Laat ons zien hoe we onze handen, onze voeten en onze harten kunnen gebruiken voor goedheid en barmhartigheid. Herinner ons eraan dat deze massagraven geen nummers zijn, maar mensen die liefhadden, droomden en naar Uw beeld geschapen waren. Heer, maak een einde aan deze nachtmerrie. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed.

 

Vorige week ontvingen we het vernietigende nieuws dat de 18-jarige Lara Sayegh op weg van Gaza Stad naar Rafah is overleden. Lara zakte in elkaar toen ze op de “veilige route” liep in een gebied waar Israëlische troepen geen ambulances, auto’s of andere hulpdiensten toelaten. Lara’s moeder, die haar vergezelde naar Rafah, ligt momenteel in coma als gevolg van de shock. Verder hoorden we dat het flatgebouw van de ouders van onze vriend Dr. Yousef Al-Khouri vorige week gedeeltelijk is verwoest in het noorden van Gaza door Israëlische raketaanvallen. Gelukkig was de familie van Dr. Al-Khouri niet in het huis, maar schuilde ze in de Sint-Porfyruskerk in het noorden van Gaza.

Man van Smarten, geef de familie Sayegh de verzekering dat hoewel Lara uit hun ogen is verdwenen, Lara niet uit Uw zorg is verdwenen. We smeken U om Lara’s moeder te genezen en ervoor te zorgen dat ze veilig zal zijn. Heer, bescherm de familie van Dr. Al-Khouri en alle christelijke families in Gaza die momenteel onderdak vinden in de Sint-Porfyruskerk en herinner hen eraan dat Gods liefde voor hen niet vernietigd of overwonnen kan worden. Terwijl we de tragedies van onze gemeenschappen in Gaza betreuren, houden we vast aan ons geloof dat “U de kreten van de onderdrukten en de wezen zult horen; U zult in hun voordeel oordelen” (Psalm 10:18).

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed.

 

Op 29 april markeerde de orthodoxe wereld het begin van de Goede Week. Voor orthodoxe christenen houdt de Goede Week streng vasten, uitgebreid bidden en kerkdiensten in, allemaal in afwachting van Pasen. Dit jaar wordt de Goede Week voor Palestijnse christenen die orthodox Pasen vieren, vooral voor degenen in Gaza, gekenmerkt door intens lijden en verlangen naar hoop.

God van de zwakken, nu de Orthodoxe wereld de Goede Week viert, herinner ons eraan dat Christus is gekomen om hen die lijden te verlossen. Heer, verlicht dat we de Goede Week moeten begrijpen met het lijden van hen die nu vervolgd worden, zodat we vruchten van het Koninkrijk van God kunnen voortbrengen. Zegen en bescherm alle Palestijnen die de Goede Week vieren, vooral degenen in Gaza.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed.

 

Op 28 maart publiceerde de Verenigde Protestantse Kerk in Frankrijk (EPUdF) twee documenten over de kerken en de situatie in Palestina-Israël. De EPUdF roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en onmiddellijke toegang tot humanitaire hulp in Gaza. Daarnaast erkent de EPUdF de noodzaak van een rechtvaardige oplossing voor alle mensen in Palestina-Israël. 

Rechtvaardige God, wij danken U voor de verschillende kerken die streven naar gerechtigheid en vrede voor alle volkeren. Heer, aan de kerken die suprematie en geweld blijven bevorderen en ondersteunen, moge zij veranderen zoals de apostel Paulus deed op zijn weg naar Damascus. Mobiliseer ons Heer, om standvastig te blijven handelen ongeacht onze prestaties, “Want wij zijn Gods handwerk, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen” (Efeziërs 2:10).

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed.

 

Op 7 april stierf Walid Daqqa, een van de meest prominente Palestijnse gevangenen en romanschrijvers, door medische nalatigheid in Israëlische gevangenissen. Walid was de langstzittende Palestijnse gevangene in Israëlische gevangenissen na 38 jaar gevangenschap. In 2022 werd bij Walid kanker vastgesteld. Ondanks de vele oproepen voor zijn spoedige vrijlating op humanitaire gronden, weigerde Israël Walid medische zorg en behandeling. Israëlische troepen vielen ook de tent binnen waar zijn familie condoleances ontving, vielen rouwenden aan die zijn begrafenis gingen bijwonen en hielden het lichaam van Walid achter voor zijn familie.  

God van de gevangenen, hoewel de machten van het rijk gevangen kunnen zetten, doden, martelen, treiteren en het zwijgen opleggen, kunnen ze de liefde niet overwinnen. We bidden dat U de systematische medische verwaarlozing van Palestijnse gevangenen door Israël stopt. We smeken U om alle medeplichtigen en medeplichtigen aan onrechtvaardigheid ter verantwoording te roepen.

 

Massale protesten vinden plaats op topuniversiteiten in de Verenigde Staten, waaronder die van Yale, New York University en Columbia University. De beweging zijn verschillende studentensolidariteitsverenigingen voor Palestina en Student’s Jewish Voice for Peace. Veel van de protesterende studenten zijn gearresteerd, geschorst en bedreigd. De belangrijkste oproepen van de demonstranten zijn het desinvesteren van bedrijven die profiteren van het Israëlische leger, het verbreken van academische banden en samenwerkingsverbanden met Israëlische universiteiten en programma’s en het oproepen tot een volledig staakt-het-vuren in Gaza.    

Liefdevolle God, U hebt ons allen geroepen om te werken voor vrijheid, gerechtigheid en vrede. We danken U voor de dappere studenten die protesteren voor gerechtigheid en getuigen van onrecht. In deze momenten van misleiding en verwarring herinneren we ons dat: “Een eerlijke getuige spreekt de waarheid, maar een valse getuige spreekt leugens” (Spreuken 12:17). Heer, bescherm de eerlijke getuigen en geef hen wijsheid bij elk woord dat ze spreken, zodat ze goede vruchten dragen en beschermd worden tegen degenen die hen willen belasteren en vervolgen. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed.

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken voor de landen Afghanistan, Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan.

Heer in uw genade… hoor ons gebed.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.