Wave of Prayers

 

 

 

Het Israëlische leger heeft de Palestijnen bevolen het oosten van Rafah te verlaten en waarschuwt dat het op het punt staat extreem geweld te gebruiken. De gevolgen van een invasie in Rafah zouden catastrofaal zijn. 1,4 miljoen Palestijnen hebben onderdak gevonden in Rafah en de helft van hen zijn kinderen, van wie de meesten al ontheemd zijn. Alle ogen gericht op Rafah.

God van de onderdrukten, U weet wat het is om je toevlucht te zoeken tot de macht van het rijk. We vragen U om de mensen in Rafah, van wie velen al meerdere keren ontheemd zijn, te beschermen. Heer, verzeker de mensen in Rafah dat zelfs als ze ontheemd, gedood en gemarteld worden, uw liefde voor hen onbreekbaar is, want “Hij zal u nooit verlaten noch u in de steek laten” (Deuteronomium 31:6).

Heer in uw genade… verhoor ons gebed

 

Op 30 april deed de Algemene Conferentie van de United Methodist Church een baanbrekende oproep aan kerkelijke investeringsmanagers om de obligaties van drie landen – Israël, Turkije en Marokko – uit te sluiten die onderworpen zijn aan een langdurige militaire bezetting. Verder werden bepaalde publieke acties afgekondigd om te strijden voor gerechtigheid en vrede in Palestina en om de noodkreet van de Palestijnse christelijke gemeenschap te beantwoorden.

God van hoop, we zijn dankbaar voor de inspanningen van de United Methodist Church om te strijden voor gerechtigheid, vrede en waarheid. We bidden dat deze verklaringen en acties meer kerken over de hele wereld zullen aanmoedigen om getuigen te zijn van de God van de armen en de zwakken.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed  

 

Op 5 mei sloot Israël de activiteiten van Al Jazeera in het land en nam een deel van de communicatieapparatuur in beslag, wat leidde tot een veroordeling van de Verenigde Naties en rechtengroeperingen over de beperking van de persvrijheid door Israël. Dit is de zoveelste aanval van Israël op de persvrijheid sinds 7 oktober.

God van de waarheid, wij danken alle journalisten die een stem hebben gegeven aan de stemlozen en de wereld een glimp hebben laten zien van de duistere werkelijkheid. We herinneren ons dat “iedereen die kwaad doet het licht haat en niet in het licht wil komen uit angst dat zijn daden ontmaskerd zullen worden” (Johannes 3:20). Heer, zorg ervoor dat de waarheid en persvrijheid hersteld worden zodat bevrijding, gerechtigheid en vrede bereikt kunnen worden.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Op donderdag 9 mei houdt Sabeel een speciale gezamenlijke Engelse en Arabische zoomdienst getiteld “Hope in the Midst of Hopelessness: Orthodox Pasen & Hemelvaartsdag”. Deze dienst markeert Hemelvaartsdag voor de Westerse Kerk en Pasen voor de Oosterse Kerk en zal reflecties bevatten van ds. Dr. Naim Ateek, emeritus patriarch Michel Sabbah en aartsbisschop Atallah Hanna.

God van liefde, wij danken U voor het leiderschap en de daden van ds. Dr. Naim Ateek, emeritus patriarch Michel Sabbah en aartsbisschop Atallah Hanna, die deel uitmaken van de profetische traditie van het Palestijnse christendom. Heer, verlicht dat uw hemelvaart, wederopstanding en triomf goed nieuws bracht aan de onderdrukten en de gekruisigden van het rijk. Help ons begrijpen dat we, als we getuigen willen zijn van uw opstanding en hemelvaart in ons land, moeten afdalen naar de diepten van het lijden van het Palestijnse volk en bevrijding en vrede moeten verkondigen.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed     

 

Op 4 mei vieren Palestijnse christenen en de orthodox-christelijke wereld Sabt al-Nour, dat de overwinning van Christus symboliseert toen hij afdaalde naar de hel. Hoewel de oorsprong van Sabt al-Nour onbekend is, is de dag uitgegroeid tot een inheems Palestijns christelijk gebruik met een krachtige betekenis van geloof, rechtvaardigheid, bevrijding en overwinning. Helaas werd de dag bezoedeld door geweld van de Israëlische politie, waardoor een van de Sabeel-medewerkers gewond raakte die het Heilige Vuur probeerde te ontvangen. Bovendien bereikte het Heilige Vuur voor het eerst in de geschiedenis niet de feestvierders in Gaza.  

God van licht, ontsteek in ons een Heilig Vuur dat alle onzuiverheden, angsten, zelftwijfel en trots verteert, zodat we kunnen getuigen van de levende Christus. Heer, herinner ons eraan dat we ons niet moeten richten op het graf van Christus, want dat is leeg, maar dat we ons moeten richten op de missie om het bevrijdende vuur van de Heilige Geest te verspreiden, zelfs als er controleposten en rijken op onze weg staan.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

De massale studentenprotesten in de Verenigde Staten gaan door. Ondanks de dreiging van detentie, schorsing, arrestatie en andere straffen, zijn duizenden studenten standvastig gebleven in hun eisen voor een staakt-het-vuren, desinvestering van Israëlische universiteiten en bedrijven die profiteren van de Israëlische bezetting, en het einde van de Palestijnse onderdrukking. In reactie hierop werden studenten geconfronteerd met militaire acties en aanvallen van zionistische groeperingen.

Goddelijke Schepper, wij danken U voor de studenten die zich als goede Samaritanen inzetten om een einde te maken aan het Palestijnse lijden. Heer, geef onderscheidingsvermogen aan deze demonstranten om de mensen in Gaza de focus van de beweging te houden en niet te bezwijken onder de druk van diegenen die proberen hun zaak te laten ontsporen. Heer, blokkeer elke poging om de eisen van de studenten te verstoren door laster of geweld en houd de beweging gaande die de wereld opschudt.

Heer in uw genade… verhoor ons gebed    

 

We sluiten ons aan bij het gebed van de Wereldraad van Kerken voor de landen India, Pakistan en Sri Lanka.

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.