Eerder vorige week aanvaardde Hamas een door Egypte en Qatar bemiddeld voorstel voor een staakt-het-vuren. Na de aanvaarding van Hamas begon het Israëlische leger Rafah te bombarderen en braken er gevechten uit aan de grens van Rafah. Velen werden gedood, waaronder kinderen. Humanitaire hulp die Gaza binnenkomt vanuit Rafah is volledig stilgelegd. Ziekenhuizen in Rafah worden gesloten en volgens de UNRWA zijn meer dan 110.000 Palestijnen Rafah ontvlucht. De ware omvang van het lijden in Rafah is onbekend; alle ogen zijn gericht op Rafah.

God die was, en is en komt, zoals Jezus, onze zielen zijn overweldigd door verdriet over de daden van de rijken. De huidige omstandigheden lijken geen einde in zicht te hebben. De ervaring van verlies en pijn zal bij ons blijven tot we sterven. Heer, verzeker ons dat U aanwezig bent bij degenen die lijden in Rafah en dat U alle slechte daden ziet, of ze nu in het licht zijn of in het donker. Heer, leer ons klagen zodat we actief kunnen werken aan een alternatieve realiteit.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Op 15 mei herdenken Palestijnen over de hele wereld Nakba-dag. Deze dag herdenkt de Nakba als het begin van de onteigening van het Palestijnse volk van hun volk, land, identiteit en cultuur. Hoewel de gebeurtenissen van 1948 de Palestijnse realiteit volledig hebben veranderd, is de Nakba geen gebeurtenis maar een structuur. De huidige genocide in Gaza, het geweld op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem, de realiteit van de Palestijnen in historisch Palestina en de vluchtelingen in de diaspora komen allemaal voort uit de voortdurende Nakba.

God van Sumud, wij, de kinderen van dit land, worden al meer dan 76 jaar geconfronteerd met uitwissing. De ervaring van onderdrukking en dood gaat door van onze voorouders tot onze kinderen en nu vragen we meer dan ooit: voor hoe lang O Heer? Help ons begrijpen dat elk leven dat door het koloniale kolonialisme wordt vernietigd, zelf een Nakba is. We danken U voor de Heilige Geest die zich manifesteert in de vorm van Sumud en ons helpt om onze menselijkheid, onze identiteit, onze strijd voor gerechtigheid en ons geloof te behouden.

Heer in uw genade… hoor ons gebed    

 

Op 23 april gaven Kairos Palestina en de Global Kairos for Justice Coalition een verklaring uit met de titel “Een oproep voor wereldwijde actie en solidariteit op Nakba-dag 15 mei 2024: Israël’s voortdurende Apartheid, etnische zuivering, gedwongen verplaatsing en nu ook Genocide”. Deze verklaring roept kerken, de internationale gemeenschap en alle andere groepen op om taal te gebruiken die de werkelijke realiteit op de grond weerspiegelt en om te handelen.   

God van waarheid, help ons de Kairos van onze tijd te onderscheiden zodat we waarachtig kunnen getuigen van uw aanwezigheid bij hen die vandaag gekruisigd zijn. Heer, help onze beweging wederzijdse liefde te behouden, verenigd voor één gemeenschappelijk doel dat geleid wordt door de Heilige Geest. Herinner ons eraan dat onze bekwaamheid niet van onszelf komt, maar “onze bekwaamheid komt van God” (2 Korintiërs 3:5).

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed   

 

Op 30 april hebben Kairos-Sabeel Nederland en het Christelijk Collectief het kantoor van de ChristenUnie in Nederland bezet. Dit om van de ChristenUnie in Nederland te eisen hun steun aan de militaire operaties van Israël te stoppen, te zorgen voor voldoende hulp naar Gaza, en met hun critici een betekenisvolle dialoog aan te gaan. 

God van inclusiviteit, we zijn dankbaar voor al onze vrienden die onrechtvaardige en corrupte structuren uitdagen. Heer, help de beweging van bevrijding, gerechtigheid en vrede in Nederland om op te roepen tot berouw voor de actieve en medeplichtige rol die de kerk in Nederland heeft ingenomen in de voortdurende Nakba waar Palestijnen mee te maken hebben. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed  

 

Vorige week sloopten de Israëlische strijdkrachten 47 huizen in al-Naqab, waardoor deze families in permanente ballingschap werden gestuurd zonder belofte op alternatieve huisvesting. De gesloopte huizen behoorden toe aan de familie Abu Asa. Dit is een van de grootste vernielingen in jaren voor de Palestijnen in al-Naqab.

God van bescherming, in tijden van nood kijken we naar U als onze schuilplaats door de storm. Heer, herstel de huizen van de familie Abu Asa en van alle Palestijnen van wie de huizen zijn gesloopt. Terwijl we tot U bidden in klaagliederen, mogen we niet vergeten dat “de Heer, “Hij is mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.” (Psalm 91:2) 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

De studentenkampementen voor Palestina blijven wereldwijd toenemen. Hoewel veel studenten, docenten en professoren het slachtoffer zijn geworden van geweld, arrestaties, bedreigingen en laster, hebben verschillende universiteiten ermee ingestemd om zich af te scheiden van Israël of overwegen dit. Veel studentenkampementen hebben een sterke gemeenschapsvorming laten zien door het delen van voedsel, COVID-tests, leesmateriaal over Palestina en interreligieuze diensten. Deze studentenbewegingen schudden de wereld wakker.

Geïncarneerde God, wij danken U voor de studentenbeweging voor Palestina die zijn als de volhardende weduwe die onrechtvaardige rechters lastigvalt. Heer, we zijn dankbaar voor de beweging die een standvastig geloof laat zien en machtigen laat beven, bergen laat bewegen en miljoenen inspireert. Heer, verlicht voor ons waar we in ons leven kunnen getuigen door creatief verzet. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

We sluiten ons aan bij de gebeden van de Wereldraad van Kerken voor de landen Bangladesh, Bhutan en Nepal.

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

 

Dit delen: