Israël blijft Rafah bestoken met bommen, met meerdere bloedbaden tot gevolg. Sommige gebieden van het bombardement werden aangewezen als humanitaire veilige zones waar Israëlische functionarissen de Palestijnen vertelden dat ze moesten vluchten. Er zijn geen functionerende ziekenhuizen en ambulances meer in Rafah. Ondanks de recente uitspraak van het ICJ gaat Israël door met zijn militaire operaties. Alle ogen gericht op Rafah.

 Geïncarneerde Christus in Rafah, wij komen tot u met de klaagzang van de psalmist “Waarom, o Heer, staat u ver weg? Waarom verbergt U zich in moeilijke tijden?” (Psalm 10:1). (Psalm 10:1). Heer, kweek in ons een hardnekkige hoop die doorgaat ongeacht ons begrip, onze mogelijkheden en ons geloof. Werk door ons heen, Heer, in deze donkere tijden.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed    

 

Op 30 mei stond Shadi Khoury, de kleinzoon van een van onze oprichters, Samia Khoury, weer voor de Israëlische rechter. Shadi werd samen met andere kinderen op brute wijze gearresteerd in 2022 onder de valse beschuldiging van ordeverstoring en plannen om Israëli’s kwaad te berokkenen. Sindsdien staat Shadi onder huisarrest met een lange reeks rechtszaken en zittingen in een poging hem te veroordelen. Desondanks kon Shadi op 2 juni zijn middelbare schooldiploma halen met de steun van zijn medeleerlingen, vrienden en leraren op de Vriendenschool in Ramallah. 

God van genade, we bidden voor Shadi en zijn familie die lijden onder de wreedheid van het rijk. We danken U voor de steun van zijn school ondanks alles en vragen U om Shadi te sterken in tijden van zwakte en genezing door bevrijding. Heer, geef zicht aan hen die blind zijn voor hun deelname aan onderdrukking. We herinneren ons het spreekwoord: “Waarachtige lippen blijven eeuwig, maar een leugenachtige tong duurt maar even” (Spreuken 12:19).

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed  

 

Vorige week vuurden Israëlische troepen tijdens een Israëlische militaire inval in Ramallah traangas, scherpe munitie en verdovingsgranaten af op een groente- en fruitmarkt. Het gevolg was dat de markt in brand vloog en Palestijnse brandweerlieden urenlang de vlammen bestreden. Minstens één Palestijn raakte gewond bij de aanval. Deze aanval staat symbool voor de verwoesting die mensen regelmatig ervaren op de Westelijke Jordaanoever.

Goddelijke schepper, u hebt ons toevertrouwd om rentmeesters te zijn van uw goede schepping. Heer, help ons onze verantwoordelijkheden te vervullen door ons te verzetten tegen de rijken die roekeloos met hun macht omgaan en alles vernietigen wat op hun pad komt. We herinneren ons dat “Iemand die wijs is, is voorzichtig en wendt zich af van het kwaad, maar een dwaas is roekeloos en onvoorzichtig” (Spreuken 14:16). Heer, ontnuchter de machtigen en geef ons wijsheid terwijl we vechten voor gerechtigheid.

Heer in uw genade… verhoor ons gebed    

 

Vrienden van Sabeel Duitsland hebben zich ijverig ingezet voor gerechtigheid en vrede in Palestina-Israël. Ze hebben verschillende brieven geschreven over de passiviteit van de kerkleiding in Duitsland met betrekking tot de voortdurende gebeurtenissen in Palestina-Israël. Daarnaast hebben ze Palestijnse theologische bronnen in het Duits vertaald, geassisteerd bij een sprekerstournee door Duitsland voor de Tent of Nations en zich beziggehouden met verschillende andere activiteiten.

Heilige God, U hebt ons geschapen om in gemeenschap met elkaar te zijn. Heer, wij danken U voor de vriendschap en het werk van Vrienden van Sabeel Duitsland en allen die een rechtvaardige vrede in Palestina-Israël nastreven. Heer, blijf werken door alle mensen over de hele wereld zodat uw wil geschiede op aarde. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed  

 

Kairos-Sabeel Nederland organiseert een serie protesten onder de titel “Jesus has left the building”. Voor de komende 6 zondagen zullen er georganiseerde kerkelijke walkouts zijn vanwege de lauwe houding over het lijden in Gaza en het gebrek aan actie. Deze serie walkouts is een uitnodiging voor alle kerkgenootschappen om mee te doen. 

Liefdevolle God, dank U voor de liefde van onze vrienden over de hele wereld die ons hun liefde blijven tonen door hun organisatie en werk voor gerechtigheid. We danken U voor het leiderschap van Sabeel-Kairos Nederland en voor allen die aan deze protesten zullen deelnemen. Zegen allen die getuigen van uw “omgekeerde Koninkrijk” door de status-quo te verstoren. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

We sluiten ons aan bij het gebed van de Wereldraad van Kerken voor de landen Lesotho, Namibië, Zuid-Afrika en Eswatini.

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

 

 

 

Dit delen: