Close

Wave of prayers

 

 

Terwijl christenen zich bevinden in de Veertigdagentijd en moslims de volgende week beginnen aan de Ramadan, zullen lokale burgers zich de komende maand bezig houden met religieuze bijeenkomsten in de Heilige Stad Jeruzalem. Daarin staat het feest van Pasen centraal bij de christenen, de Ramadan voor de moslims en het verhaal van de Uittocht voor de Joden.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de stad Jeruzalem een stad van vrede mag zijn in deze belangwekkende tijd.

Dat diegenen die willen bidden en vieren, dat ongestoord kunnen doen en toegang hebben tot al deze heilige plaatsen, zonder te vrezen dat er onverwachte aanvallen zullen plaatsvinden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op dinsdag 29 maart ging een vrouwengroep van Sabeel op reis naar Jericho. Tijdens hun bezoek deelden zij samen vanuit de bijbel een Veertigdagentijd studie en bespraken religieuze en sociale vraagstukken.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de wijze waarop het samengestelde programma van de vrouwen van Sabeel,  Palestijnse vrouwen helpt om een dieper inzicht en begrip te krijgen in hun geloofsleven. Tegelijkertijd ontdekken zij hoe zij elkaar daarbij kunnen ondersteunen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op 26 maart was de dag dat er gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden in de wat grotere steden. Terwijl het percentage van kiesgerechtigden in de Arabische Israëlische plaatsen vaak hoog was, bleek dat het percentage kiesgerechtigden op de West Bank veel lager was.

Gebed  

Eeuwige, wij bidden U om jonge dynamische leiders die durven opstaan uit de Palestijnse gemeenschap om met passie de mensenrechten te verdedigen en democratische waarden te ondersteunen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Sabeel heeft mensen uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het initiatief van de gezondheidszorg. 

Iedere drie maanden kun je je inschrijven. Sabeel heeft kerken, non profit organisaties, burgers en zakenmensen bij elkaar gebracht om een gezondheid verzekeringsplan te ontwikkelen, die toegankelijk is voor een ieder van de gemeenschap.

Gebed

Eeuwige, wij worden enorm aangemoedigd vanwege het feit dat vele Palestijnsegroepen en individuen zich intekenen voor dit initiatief van Sabeel: een gezondheid verzekering om zo die genen in de gemeenschappen die hulp het hardst nodig hebben, te kunnen ondersteunen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Een non fictie boek geschreven voor jongvolwassenen is zojuist uitgekomen.

Het vertelt het verhaal van jonge Palestijnen die in Silwan wonen, dichtbij de oude stad Jeruzalem.

Het is alsof zij, -de jongeren- , in dat boek het zelf verwoorden. De titel luidt:‘Vastberaden om te blijven: Palestijnse jeugd vecht voor hun dorp’,  geschreven door Jody Sokolower. Zij neemt de zaken die spelen in zes hoofdstukken onder de loep en dat houdt in: jongeren die leven onder Israëlische bezetting. Dit alles weer gerelateerd aan het leven van de jongeren in Silwan.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat dit nieuwe hulpmiddel jongeren over de gehele wereld zal helpen om iets te begrijpen van de enorme druk en de  trauma’s waar Palestijnen die onder Israëlische bezetting leven, mee te maken hebben.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vier mensen werden afgelopen dinsdag op 22 maart gedood na een steekpartij en auto rampartij in Beersheba in Zuid-Israël. 

De aanvaller, Moammed Abu Qian, een Palestijnse burger uit Huira werd ter plekke door de buschauffeur doorgeschoten.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor een spoedig herstel voor diegenen gewond zijn geraakt tijdens dit ongeluk, maar ook voor de families die rouwen bidden wij, waarvan dierbaren gestorven zijn.

Wij vragen U dat de spanningen in de al Naqab regio verminderen en dat de Bedoeïenen niet verjaagd worden van hun land door de Israëlische autoriteiten.

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed

 

Op maandag 21 maart kwamen de religieuze leiders van de verschillende kerken in Jeruzalem bijeen om te bidden voor vrede in Oekraïne. Leiders van Christenen, Druzen, Joden en Moslims leiders ontmoetten elkaar op het Moskou plein en stonden vlak bij de Russisch Orthodoxe kerk.

Zij baden naast een brief die op de muur van de kerk was geplakt. Hij was geschreven door de Patriarch Kirill van Moskou. In de brief stond geschreven of hij zijn invloed zou kunnen uitoefenen op president Poetin om onmiddellijke stappen te nemen om het conflict te de-escaleren.

Gebed

Eeuwige, wij voegen ons in het gebed van de kerkelijke leiders in Jeruzalem en al diegenen in de hele wereld, om een einde te maken aan alle vijandigheden die in Oekraïne plaatsvinden.

Wij bidden ook voor de miljoenen vluchtelingen en voor al diegenen die hen ondersteunen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: de Tsjechische Republiek, Polen, en Slowakije

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed