Wave of prayer 20 januari

 

Een vrouw van 82 die voor de derde keer in minder dan drie jaar wordt ondervraagd door de Labour Partij vanwege haar aniti-semitisme, dreigt met een wettige actie tegen de partij. Zij beweert dat ze op onwettige manier wordt gediscrimineerd vanwege haar geloof in het anti-zionisme.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor allen die vals worden beschuldigd. Geef duidelijkheid in het verschil tussen anti-semitisme en anti-zionisme aan allen die er naar streven dit te verklaren. Maak duidelijk voor hen die antisemitische daden willen plegen, geef hen het inzicht in hun foute  acties en hun foute woorden.

Eeuwige, in Uw genade  . . . . . .  hoor ons gebed

 

Een aantal filmsterren, waaronder Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Gael Garcia Bernal and Viggo Mortenson hebben Emma Watson ondersteund na haar opmerkingen  over solidariteit met de Palestijnen op de sociale media die  verontwaardiging opwekten bij de officials in Israël. “Wij staan achter Emma Watson als zij eenvoudig zegt: solidariteit is een werkwoord. Daarmee bedoelt ze betekenisvolle solidariteit met de Palestijnen die strijden voor hun mensenrechten onder internationale wetgeving”. Dat stond in een verklaring die was ondertekend door meer dan 40 belangrijke mensen uit de filmindustrie.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de belangrijke  mensen die hun stem laten horen in de hedendaagse maatschappij en die zich laten horen tegen  de onderdrukking van de Palestijnen.

Eeuwige, in Uw genade . . . . hoor ons gebed. 

 

Vanochtend vielen Israëlische kolonisten een Palestijnse TV crew aan. Deze crew was op de terugweg van een filmopdracht in de Jordaan vallei. De groep bestond uit drie leden. Ze werden tegengehouden en moesten uit hun voertuig stappen in de buurt van Bitin, ten oosten van Ramallah. De kolonisten begonnen de Palestijnse TV medewerkers te pesten en aan te vallen tot ze gewond waren. De kolonisten  werden beschermd door Israëlische  bezettings-officials uit de buurt die niets deden om de aanval te stoppen. 

Gebed

Eeuwige, de voortdurende aanvallen van Israëlische kolonisten op Palestijnen moeten stoppen. Persvrijheid is de basis van een rechtvaardige en open maatschappij. Eeuwige, geef een snelle en volledig herstel van de gewonden en geef ze de kracht hun boodschap te blijven doorgeven.               Eeuwige, in Uw genade  . . . . hoor ons gebed. 

 

Tientallen Palestijnse bedoeïenen raakten gewond tijdens een aanval door Israëlische strijdkrachten. De bedoeïenen protesteerden tegen de voortdurende bebossing die plaats vindt op het land dat in hun privé bezit is ten zuiden van de Beer al-SAbe (Beer Sheva). Het Joods Nationaal Fonds (KKL-JNF) gebruikt bosaanplant als methode om Palestijnen te verhinderen hun land te betreden en om Palestijnse dorpen van de kaart te vegen. 

 

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor allen die gewond raken tijdens het protest tegen de onrechtvaardige bosaanplant op Palestijnse grond. Wij bidden voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de bebossing. We bidden dat hun acties ophouden en dat het de mensen die het land in eigendom hebben in vrede kunnen leven met een onbelemmerde toegang tot hun land.

Eeuwige, in Uw genade . . . . hoor ons gebed. 

 

Woensdagmorgen vroeg (12 januari) werd een Palestijn van 80 jaar dood gevonden in een dorp op de West Bank. Zijn handen zaten nog in de boeien van een Israëlische arrestatie. Omar Abdulmjeed Asad en andere familieleden kwamen terug van een familiebezoek toen ze door de soldaten werden gestopt. Nadat de troepen zich terugtrokken vonden de dorpelingen Asad’s lichaam in een gebouw in aanbouw.

Gebed

Eeuwige, geef vrede en rust aan de familie van Omar Abdulmajeed Asad. Wij bidden dat een volledig en open onderzoek naar zijn dood plaats zal vinden en dat zij, die verantwoordelijk zijn, voor het gerecht worden gesleept.    

 

Vrienden van Sabeel Australië hielden een zoombijeenkomst, de eerste van een serie in 2022. De bijeenkomst werd geleid door Emeritus Munib Younan en had Palestijnse Christenen als onderwerp.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de Vrienden van Sabeel Australië en hun zorg om de Palestijnse Christenen. Wij zijn dankbaar voor iedereen die werkt aan de organisatie van deze bijeenkomsten, wij bidden om een zegen voor de bijeenkomsten die nog komen en voor de mensen die er  aan deelnemen.

Eeuwige, in Uw genade . . . .hoor ons gebed. 

 

Sabeel in het Verenigd Koninkrijk start een serie bijeenkomsten tijdens de veertig dagen tijd in 2022. Deze lezingen heten “Een Palestijnse Roep om Hoop”  en zijn verbonden met dit en andere thema’s. Deze serie behelst online bijeenkomsten met internationale sprekers, discussies, gebeden en acties, en vindt elke zondag in de veertig dagen tijd plaats.

Gebed 

Eeuwige, wij blijven bidden: “Roep om Hoop”, om hoop op een rechtvaardige vrede en een eind aan de onderdrukking. Zegen Sabeel-Kairos in het Verenigd Koninkrijk en hun bijeenkomsten in de veertig dagen tijd.

Eeuwige, in Uw genade . . . . hoor ons gebed.

 

Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Bachrein, Kuweit, Oman, Quatar, Saudi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Yemen.           

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed. 

 

 

 

 

Dit delen: