Wave of prayer 7 april 2022

 

Vorige week focuste Kumi Now op Palestijnse jongeren die in aanraking komen met militaire rechtbanken. Toen herinnerden we ons de Palestijnse kinderdag op dinsdag 5 april. In december 2021 zijn er 145 kinderen gevangen genomen in Israël en zelfs nu zijn Israëlische soldaten steeds op zoek naar kinderen in Palestijnse gemeenschappen op de West Banken om ze zo nodig te arresteren.

Volgende week zal het op dinsdag 12 april bij Kumi Now gaan om het zomaar neerhalen van huizen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor Palestijnse kinderen die lijden onder het trauma van ‘s nachts gearresteerd te worden, van rechtzaken, een gevangenisstraf ver weg van hun familie. Wij bidden dat er een einde komt aan deze wrede behandeling van kinderen gepleegd door het Israëlische leger. Een leger dat gewoon doorgaat met het plegen van strafbare feiten, ondanks dat zij veroordeeld worden door Internationaal recht.

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed

 

Suha Zabaneh, een veertien jarige jonge vrouw, die meeging met het schoolreisje werd onwel en stierf aan een hartaanval.  Dit verdrietige nieuws veroorzaakte in haar dorpsgemeenschap en voor velen in het land een grote schok.

Gebed 

Eeuwige, God van compassie en erbarmen, wij bidden voor de familie en vrienden van Suha nu zij rouwen om dit onverwachte verlies.  Help ons U in tijden van verdriet, naderbij te komen. En laten wij deze jonge vrouw aan wiens leven zo ineens ten einde kwam, blijven herinneren. Wij vragen uw nabijheid voor de familie, schoolgenoten en docenten.

Eeuwige, in uw genade……..hoor ons gebed

 

Sabeel organiseerde voor 90 kinderen een zoek-eieren- speurtocht in Bethlehem. Vier verschillende organisaties die met kinderen werken die leven aan de rand van de samenleving, hebben de kinderen bijeengebracht om ze welkom te heten voor een dag vol leuke activiteiten.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de kinderen samen een vrolijke en gezellige dag mogen beleven. Dat zij plezier maken, dat er gelachen wordt en ervaren dat dat kan door de liefde van hen die dat organiseren, gastheer, gastvrouw zijn.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Safa’ Obeid is een jonge docent van de UNRWA Sweileh Meisjes School in Jordanië. Zij kreeg de titel van de beste onderwijzer dit jaar, als het gaat om het bewaren van onze aarde. 

De competitie die hierom heen was georganiseerd, was bedoeld voor studenten van 13-19 jaar aan wie gevraagd werd creatieve oplossingen te zoeken als het gaat om zuinig en met zorg om te gaan met onze Moeder Aarde.

De drie teams, waaraan Safa meedeed, ontwikkelde een goed project mede gefocust op hun leven als vluchteling in Jordanië.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor dit initiatief door Safa’ Obeid genomen. Hierdoor beïnvloedde ze haar medestudenten om zo de klimaat verandering aan te pakken. Wij vragen U dat door haar grote belangstelling en aanpak nieuwe mensen weer geïnspireerd worden om toekomstige stewards van onze aarde te zijn.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

 

Op woensdag 30 maart was er een grote demonstratie in Gaza stad om de Dag van het Land te markeren. De demonstranten riepen dat zij het recht hadden terug te keren naar hun land, dat zij in 1848 verplicht werden te verlaten. Deze dag wordt sinds 1976 herdacht toen zes Palestijnen hun leven verloren en honderden gewond raakten. Door de menigte werd geprotesteerd tegen de Israëlische regering die stukken land in de regio van Galilea in beslag nam.

Gebed   

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de manier waarop de Israëlische autoriteiten maar doorgaan het land in beslag te nemen. Tegelijkertijd de wijze waarop zij Arabische gemeenschappen naar elders verplaatsen en het Palestijnen onmogelijk maken, zelfs verbieden naar hun land terug te keren.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed   

 

Zaterdag 9 april herdenken vele Palestijnen de Deir Yassin Massacre in 1948. Meer dan 100 dorpelingen werden in een klein dorp dichtbij Jeruzalem gedood toen ze tijdens de Nakba aangevallen werden door de Stern Gang.

Het nieuws over deze aanval verspreidde zich snel over andere dorpen en vele Palestijnen moesten vluchten toen de Israëlische troepen doorgingen met hun aanvallen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de miljoenen Palestijnen die nog steeds gedwongen zijn in vluchtelingen kampen te wonen. Velen van hen zelfs in andere landen. Dit alles als resultaat van de Nakba, die in 1948 plaatsvond.

Velen van hen verlangen er na om terug te keren naar hun thuisland, maar zij moeten wachten en het aanzien dat hun kinderen en kleinkinderen vluchtelingen zullen blijven.

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed 

 

De Wereldraad van Kerken toonde solidariteit met de leiders van de kerken in Jeruzalem toen Israëlische kolonisten inbraken in een hotel dat behoorde tot het Grieks Orthodoxe Patriarchaat. Op zondag 27 maart werd er weer een inbraak gepleegd, nu door leden van de Ateret Cohanim kolonisten groep begeleid door de lokale Israëlische Politie.

Ditmaal was het het Kleine Petra Hotel dichtbij de Jaffa Gate in de Christelijke wijk van Jeruzalem. Hierbij werd de familie die het hotel beheerde, uitgezet.

Gebed

Wij bidden om bescherming van Palestijnen die belaagd worden door aanvallen van kolonisten en gedwongen worden uit de wijk te verdwijnen. Wij bidden U dat de Israëlische autoriteiten zich houden aan de wet en de kolonisten verwijdert uit de eigendommen van de kerk en zij die schuldig zijn, berechten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Montenegro, Noord Macedonië, Servië en Slovenië.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

 

Dit delen: