Wave of Prayers

 

 

 

donderdag 12 januari 

Volgende week dinsdag behandelt Kumi Now de politiek van Israël waarin ontkend wordt dat bouwvergunningen onthouden worden aan Palestijnen die in Oost Jeruzalem en op de West Bank wonen. Nu moeten Palestijnen ermee leven dat bij de bouw ven een huis of een kantoor bouwen er voortdurend boven hun hoofd hangt dat het afgebroken of geconfisqueerd moet worden. 

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de internationale organisaties en regeringen Israël ter verantwoording roepen over de weigering bouwvergunningen aan Palestijnen te verlenen, hun land te onteigenen of illegale Israëlische kolonisten aan te moedigen het land en de bronnen van de Palestijnen in bezit te nemen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Paus Fransiscus bewees op donderdag 5 januari alle eer bij de begrafenis van zijn voorganger Paus Benedictus XVI, waar op het St. Pietersplein zo’n 50.000 mensen aanwezig waren.

De emeritus Paus Benedictus had zich in 2013 om gezondheidsredenen teruggetrokken uit deze functie.

Hij werd bijgezet in de crypte onder de basiliek van de St. Pieter.

Gebed 

Eeuwige, wij danken U voor het leven en de mooie uitvaart van Paus Benedictus XVI. Wij sluiten ons aan bij hen die rouwen om zijn heengaan en bidden samen: ’Vader in uw handen bevelen wij U zijn geest.’

Eeuwige, in uw genade….hoor ons gebed

 

De  Veiligheidsraad van de Verenigde Naties belegde een spoedvergadering op donderdag 5 januari om de provocatieve wandeling van Ben-Gvir op en rondom het terrein van de AlAqsa compound te bespreken.

De minister werd omringd door veiligheids- troepen.

De Verenigde Naties concludeerden dat zijn eerste publieke optreden sinds hij minister was, geen enkele blijk gaf van gevoel voor de historische en legale status van de heilige plaatsen in Jeruzalem en dat deze actie de broze situatie in de Palestijnse gebieden zou destabiliseren.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de zojuist aangestelde Israëlische regering acht slaat op deze internationale veroordeling. Wij vragen U dat de regering niet willens en wetens de spanningen verhoogt en daardoor het geweld weer doet oplaaien doordeze provocatieve activiteiten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

B’Tselem rapporteerde dat de Israëlische autoriteiten zojuist hebben aangekondigd dat duizend inwoners van Masafer Yatta, gelegen in de zuidelijke heuvels van Hebron,  hun huizen moeten verlaten. Hun land wordt bestemd als ‘Firing Zone 918’ en zal een gesloten militair gebied worden. B’Tselem heeft zich in een schriftelijk verzoek gewend tot de aanklager van het Internationale Gerechtshof in den Haag om te protesteren tegen deze gedwongen verplaatsing van beschermde mensen die wonen in bezet gebied en dat hier sprake is van een oorlogsmisdaad.

Gebed 

Eeuwige, wij roepen tot U omwille van de inwoners van Masafer Yatta die voortdurend met geweld worden bedreigd door de Israëlische autoriteiten. Wij vragen U om een interventie van de internationale organisaties opdat de inwoners van Masafer Yatta vredig mogen blijven wonen op hun grondgebied.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

Het Israëlische leger schoot op dinsdag 3 januari de veertien jarige teenager, Adam Ayyad, in de borst met de dood tot gevolg.

In de vroege morgen, tijdens een inval waar heel veel gewapende voertuigen bij betrokken waren, was er een confrontatie tussen gewapende soldaten en jonge Palestijnen in het vluchtelingenkamp Dheisheh in Bethlehem. Sinds het begin van dit jaar zijn al drie Palestijnen gedood als resultaat van de sinds een jaar geïntensiveerde Israëlische invallen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de familie en de vrienden, nu zij rouwen om het verlies van een jong leven. Wij vragen dat al deze kinderen niet meer worden gedood en niet langer door het Israëlische leger gebruikt worden als schietschijf. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De voorganger van migranten en asielzoekers in het Latijns Patriarch in Jeruzalem, Frater Nickodemus Schnakel organiseerde een zeer vroege speciale kerstmorgen viering voor de Indiase gemeenschap in Catharina kapel van de geboorte basiliek in Bethlehem.

De gemeenschap moest wel om 4.30 aanwezig zijn en de viering werd in het donker gehouden, vanwege stroom uitval, maar er waren geen klachten, vanwege het feit dat ze Kerst mochten vieren in Bethlehem. Dat gaf vreugde alom.

Gebed 

Heer Jezus, onze Goede Herder, wij vragen U, leidt ons en wees een gids voor allen die hun land verlaten om wat voor een reden dan ook. Wij bidden in het bijzonder voor de vele migranten en asielzoekers die zo vaak in hun leven angst en onzekerheid ervaren.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Veiligheidscamera’s signaleerden op zondagmiddag twee jonge mannen die religieuze Joodse kleding droegen en meer dan 30 graven ontheiligden op de Protestantse begraafplaats op de berg Sion. Deze daad van vandalisme heeft de kerkleiders over gehele wereld gechoqueerd en Israël opgeroepen zich ernstig bezig te houden met deze extremistische Israëlische groepen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de voortdurende aanvallen van extremistische groepen gericht op de Arabisch Christelijke gemeenschappen en op hun bezittingen. Wij vragen dat Israëlische politie heel zorgvuldig deze vorm van vandalisme, gepleegd op de Protestantse begraafplaats, wil onderzoeken en dat zij die verantwoordelijk zijn, aangeklaagd worden om hun criminele daden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Iran, Irak en Syrië.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.