Wave of Prayers

 

 

 

donderdag 27 april

 

Deze week behandelde Kumi Now on line de Nation-State Law die in 2018 door de Knesset werd goedgekeurd.

Volgende week op maandag  1 mei, op de Dag van de Persvrijheid, houdt Kumi Now zich bezig met censuur en geweld  waaronder Palestijnse journalisten gebukt gaan.

Heer, wij bidden voor de Palestijns-Arabische en andere niet Joodse inwoners van Israël die een vijfde uitmaken van de bevolking en die niet dezelfde rechten hebben als zij.

In uw genade…..hoor ons gebed

 

De stad Jericho op de West Bank verwelkomde vorig jaar een record aantal toeristen. Dit jaar kwamen er nauwelijks toeristen naar deze stad door wegversperringen en militaire checkpoints.

Burgemeester Abdulkarim Sidr zei dat de racistische politiek van het Israëlische leger er voor zorgt dat mensen van de stad én bezoekers verhinderd werden de toeristische plaatsen te bereiken. ‘Deze afsluitingen zijn zonder enige reden en er is geen enkele uitleg hiervoor te bedenken’, zo zei hij.

Wij gedenken in onze gebeden alle Palestijnse families die bij de checkpoints op de weg naar Jericho gedwongen worden uren te wachten. Wij denken ook aan de ondernemers in Jericho die financiële verliezen lijden door deze onrechtmatige militaire blokkades.

Wij blijven bidden om een einde aan de bezetting en een meer standvastige houding van de internationale gemeenschap om Israël verantwoordelijk te stellen voor deze acties.

 

Op 23 april 2023 vielen Israëlische kolonisten onder bescherming van het leger Palestijnse herders aan terwijl die hun kudde aan het weiden waren in de regio Ein es-Salout in de Jordaan vallei.  Zij dwongen de herders het land te verlaten.

Aanvallen door Israëlische kolonisten op Palestijnen vinden overal plaats, maar aanvallen op boeren en herders vinden zeer intensief plaats in de Jordaan vallei. De meeste van de aanvallen gebeuren onder de aanwezigheid van het Israëlische bezettingsleger dat helemaal niets doet om de aanvallen te stoppen maar juist eerder bescherming biedt aan de aanvallers.

Wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische militaire bezetting die het mogelijk maakt dat kolonisten hun misdaden ongestraft kunnen uitvoeren.

Wij denken aan de herders en hun vee en allen die lijden onder het geweld en dit alles vanwege het militaire bezettingsleger.

 

Op 19 april bracht Sabeel een boek uit over antisemitisme: This Is Where We Stand: Een reflectie door Sabeel over antisemitisme. Velen hebben de laatste vier jaar hieraan bijgedragen. Wij zijn dankbaar voor hen die meededen aan de bekendmaking van het boek en met name noemen wij onze gasten: Hans Bendcowsky, Rabbi Guy Alaluf en Father David Neuhaus.

Wij danken voor dit succesvolle evenement en wij bidden dat mensen, wie wij ook zijn,  niet langer meedoen aan haat en discriminatie. Wij vragen of de Geest van God Sabeel wil begeleiden juist, ook nu wij het debat zoeken over  religieuze discriminatie. 

 

In deze week gedenken wij  de velen die gedood zijn bij de Armeense genocide. In het bijzonder gedenken wij de Palestijnse Armeense gemeenschap…….

en wij bidden: Moge de Armeense gemeenschap in de wereld – en met name hen die  in Palestina wonen – uw aanwezigheid en troost ervaren. Moge bij deze gedenking van de slachting ook onrecht herkend worden. Geef hen en ons de kracht om als ambassadeurs van vrede te handelen.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.

Eeuwige,  in uw genade….. hoor ons gebed.

 

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.