Wave of Prayers

13 juli 

 

Deze week houdt Kumi Now zich bezig met de effecten die de MUUR, ook wel de Apartheidsmuur genoemd, heeft op het leven in Israël/Palestina. De MUUR is illegaal volgens internationaal recht, zoals vastgesteld in resolutie ES-10/15 van de Verenigde Naties op 20 juli 2004.  Toch ging Israël door met het bouwen van de MUUR, nu 700 km lang. Een groot deel van de MUUR is gebouwd op Palestijns land en dat maakt voor vele Palestijnse boeren toegang tot hun landbouwgrond onmogelijk.  Daarnaast worden zij gescheiden van hun Palestijnse buren, vrienden en families en hebben zij geen toegang meer tot hulporganisaties. Zo komen Palestijnen geïsoleerd te leven, net zoals dat was in de Bantoestans tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Wij bidden in navolging van Jezus van Nazareth voor hen die leven onder Israëlische onderdrukking. Wij vragen om licht in de duisternis en hoop voor hen die leven in de schaduw van de dood. 

 

De Vrienden van Sabeel in Noord-Amerika organiseren samen met Sabeel in Jeruzalem van zaterdag 8 juli tot maandag 17 juli een negendaags bezoek aan het Heilige Land.

De reis wordt geleid door Jonathan Kuttab, internationaal mensenrechten advocaat en uitvoerend directeur van Vrienden van Sabeel in Noord Amerika. Hij doet dat samen met Nyle Fort, predikant, en werkzaam bij het Afrikaanse en Afro-amerikaanse Diaspora onderzoek aan de Columbia Universiteit in New York.

Wij bidden voor hen die deelnemen aan deze reis dat zij hun ervaringen zullen delen als zij terug zijn in hun land. Wij bidden om inspiratie tot geweldloosheid om zo eerlijke en langdurige vrede in Palestina/Israël te bewerkstelligen.

 

De Negende Conferentie voor jong volwassenen wordt gehouden van 18- 27 juli.

Deze conferentie houdt zich bezig met het werk van verschillende organisaties, waaronder Kairos Palestina, het Bethlehem Bijbel Instituut, de Dar al-Kalima universiteit en Sabeel.

Er zal onderzocht worden of het initiatief tot Kumi Now uitgebreid kan worden tot een internationale beweging.

Wij bidden dat de  jong- volwassenen die deelnemen aan deze conferentie geïnspireerd worden tot inclusiviteit, gerechtigheid en geweldloosheid.

 

Inwoners van het vluchtelingen kamp in Jenin inventariseren de verwoesting die werd veroorzaakt door de grootschalige militaire operatie door het Israëlische leger op 3 en 4 juli. Twaalf Palestijnen werden gedood bij beschietingen en luchtaanvallen, waaronder vijf kinderen. Honderdtwintig Palestijnen raakten gewond, waaronder twintig ernstig. Eén Israëlische militair werd gedood. Vierduizend vluchtelingen werden geëvacueerd. Het kamp kan slechts evenveel  vluchtelingen huisvesten.  Straten, riolering, water en elektriciteitsnetwerken werden vernield  toen Israëlische bulldozers de smalle straatjes inreden om de weg vrij te maken voor Israëlische leger voertuigen.

Wij bidden voor allen die van alles werden beroofd en wij bidden voor het herstel van hen die ernstig gewond zijn.

Voor de duizenden vluchtelingen die geterroriseerd werden door deze militaire aanval bidden wij. Het zal voor velen opnieuw herinneringen aan de Nakba  doen herleven; opnieuw worden zij thuisloos en verstoken van alles, achtergelaten.

 

Op donderdag 6 juli keurde de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, Israëls uitzinnig gebruik van geweld tijdens de aanval op Jenin in de Bezette West Bank, af. Hij riep Israël op te ‘blijven bij de verplichtingen van het internationaal recht, om terughoudend te zijn en alleen proportioneel geweld te gebruiken’.

Hij zei ook dat luchtaanvallen in een dicht bevolkt gebied ‘inconsistent zijn en in strijd met de uitvoering van de regels bij wetshandhaving’.

Wij bidden om aandacht van de Israëlische regering voor de veroordeling van de Verenigde Naties.

Ook bidden wij dat Israël, als bezettende macht zijn plicht zal vervullen en de burgers zal beschermen tegen acties van geweld.

 

 

 

Op 30 mei 2020 werd Iyad Hallaq, een 32 jarig autistische man, doodgeschoten door een Israëlische politieagent in de Oude Stad van Jeruzalem. Aan hem werd gezegd dat de Palestijn gehandicapt was. Toch schoot hij hem dood. Aanvankelijk verklaarde de agent dat Iyad een vreemd voorwerp vasthield, maar later gaf hij toe dat Iyad ongewapend was. Vorige week werd hij door het gerechtshof in het district Jeruzalem vrijgesproken. Het gerechtshof oordeelde dat hij ‘roekeloos gehandeld had’.  

Wij brengen Iyads familie en vrienden voor het aangezicht van God en bidden voor hen om deze gewelddadige dood. Wij zijn diep bedroefd omdat het Israëlische juridische systeem niets heeft uitgericht tegen deze ‘buitengerechtelijke moord`.

Samen met de Wereld Raad van Kerken bidden wij voor de landen Eritrea en Ethiopië.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.