Close

30 november 

Op 22 november kwamen Israël en Hamas overeen, een pauze van vier dagen in hun strijd in te lassen. Deze overeenkomst, die voor verlenging vatbaar is, betekent de vrijlating van 150 Palestijnse gevangenen die in Israëlische gevangenissen worden vastgehouden in ruil voor 50 Israëlische gijzelaars die door Hamas in Gaza worden vastgehouden. Bovendien zullen, onder de voorwaarden van de wapenstilstand, honderden vrachtwagens Gaza binnenkomen met brandstof, humanitaire en medische hulp. 

Barmhartige God, terwijl we dankbaar zijn voor een tijdelijke pauze die gevangenen en gijzelaars zal bevrijden en levensreddende hulp in Gaza zal toestaan, maar wij bidden om méér. Schenk ons een standvastige geest die blijft strijden voor bevrijding, gerechtigheid en vrede. Wij bidden voor een volledig wapenstilstand, en voor het einde van onderdrukkende ideologieën, controleposten, mensenrechtenschendingen en alles wat haat in stand houdt en aanmoedigt, niet alleen bij ons, maar over de hele wereld. Heer, vergroot in ons de ijver om voor waarheid en liefde te strijden, totdat we de dag zien waarop alles en allen verlost zijn.

 

Op 20 november was het Wereldkinderdag, ter herdenking van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de VN van de Verklaring van de Rechten van het Kind in 1959. Volgens Palestijnse functionarissen zijn sinds 7 oktober minstens 6000 kinderen gestorven. Bovendien worden nog minstens 1.800 Palestijnse kinderen vermist onder het puin, en raakten duizenden anderen gewond. Ze leven allemaal in omstandigheden waarin geen enkel kind ooit zou mogen leven. 28 van de 39 te vroeg geboren baby’s zijn naar Egypte geëvacueerd nadat ze zonder couveuses waren achtergelaten toen het al-Shifa-ziekenhuis een tekort aan brandstof en medische voorraden had, na de Israëlische aanval op de ziekenhuis. 

Hemelse Vader, sinds 7 oktober horen uw kinderen in Gaza bij de ernstigste slachtoffers. Elk onschuldig lachend kind met unieke talenten dat uw beeld draagt, nu gedood, gewond, gevangen onder het puin, ziek of getraumatiseerd, is bij u bekend.

Wij smeken om uw medelijden met de premature baby’s die vechten voor hun leven. Terwille van allen die rouwen houden wij vast aan uw belofte in Jesaja 66:13: ‘Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik jou troosten…’.     

 

Op 20 november brachten de Vrienden van Sabeel in Noord Amerika, samen met diverse christelijke coalities, een verklaring naar buiten als reactie op de gruwelijke situatie in Palestina-Israël. In deze verklaring roepen zij  – in overeenstemming met het internationaal recht – op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren door alle partijen, humanitaire hulp aan Gaza, en het afleggen van verantwoordelijkheid door hen die oorlogsmisdaden begaan en van hen die dat toelieten, naast andere eisen om een einde te maken aan de onderdrukking die Palestijnen worden geconfronteerd.   

God van de wees, de weduwe en de vluchteling, wij danken u voor alle stemmen die oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en de toepassing van internationaal recht. Wij herinneren ons uw woorden in het boek van de profeet Micha: ‘Wat een verdriet wacht jou die ’s nachts wakker ligt en kwade plannen bedenkt. Je staat bij zonsopgang op en haast je om ze uit te voeren, simpelweg omdat je de macht hebt om dat te doen’. 

Heer, verander de harten en daden van hen die onrecht begaan, en versterk de stemmen die oproepen tot gerechtigheid, zodat iedereen het kan horen. 

 

Israëlische soldaten en kolonisten op de Westelijke Jordaanoever zetten hun invallen en gewelddadige acties voort. Verschillende jonge Palestijnen werden gedood, de vernietiging van de Palestijnse infrastructuur wordt verder vernietigd, met name in de vluchtelingenkampen, en velen worden zonder aanklacht of proces gevangen genomen (volgens geruchten in Palestijnse kringen ongeveer evenveel als er tijdens het huidige bestand worden vrijgelaten, red.) 

In 2023 zijn minstens 400 Palestijnen omgekomen op de Westelijke Jordaanoever, en het dodental zal naar verwachting elke week stijgen.  

Barmhartige God, wij komen bij u en verkondigen dat u een’rechtvaardige rechter bent en altijd de goddelozen veroordeelt’ (Psalm 7:11). Wij vertrouwen erop dat uw oordeel op de Westelijke Jordaanoever zal worden uitgesproken en dat u de goddelozen zult veroordelen. Help ons om zout en licht te zijn voor de onderdrukten. Wij bidden dat de dag zal komen waarop wij u zullen danken voor uw gerechtigheid en u zullen prijzen met liederen van vreugde. 

 

Op 23 november hield Sabeel de maandelijkse vrouwenbijbelstudie in het Parochiecentrum Terra Sancta. Deze studie maakt deel uit van een serie bijeenkomsten die ruimte biedt om in de huidige omstandigheden de Bijbel te lezen en te verstaan. Zuster Ghada Na’meh leidde de Bijbelsessie met de hulp van de Sabeel-staf. 

Jezus van Nazareth, u bent het vleesgeworden Woord. Help ons de boodschap van uw goedheid te horen, lezen, te leren en te verwerken door te mediteren bij het getuigenis van de Bijbel. Mogen deze Sabeel lessen de boodschap van bevrijding, veerkracht en hoop verhelderen, waardoor ons geloof betekenis krijgt in de omstandigheden waarin we nu leven. Zegen allen die leiding gaven en deel namen. 

 

Op 26 oktober kondigde de leider van het Armeense Patriarchaat van Jeruzalem aan dat het een ooit geheime landpachtovereenkomst uit 2021 met een vastgoedbedrijf – dat banden zou hebben met de belangen van kolonisten – zou annuleren. Sindsdien zijn aannemers, gewapende kolonisten en bulldozers gestuurd om het land in beslag te nemen – dat, samen met de parkeerplaats, eigendommen van de Armeense Kerk en huizen van verschillende families omvat. Desondanks is de Armeense gemeenschap in Jeruzalem standvastig gebleven in haar protest en weigert ze toe te geven aan de intimidatie. 

God van de waarheid, de Armeense gemeenschap woont al minstens 1600 jaar in Jeruzalem en draagt bij aan het rijke en prachtige mozaïek van het christendom. Wij danken U voor hun veerkracht, die een voorbeeld is van hun verbinding met Jeruzalem en hun liefde voor hun gemeenschap. Wij bidden dat elke bedreiging van het Armeense grondgebied tot het verleden zullen gaan behoren en dat u hun aanwezigheid in Jeruzalem mag voortzetten. 

 

Op 23 november was het Thanksgiving Day in de Verenigde Staten. Hoewel deze feestdag eerzame elementen van dankbaarheid, familiebanden en dankzegging voor de oogst van het seizoen kent, is het voor indianen een ‘Nationale Dag van Rouw’. Voor inheemse volkeren is de dag een herinnering aan genocide, de onteigening van huizen en land, en het aanhoudende geweld tegen hun cultuur en bestaanszekerheid. Het is ook een kans om –  in het licht van het kolonialisme – te protesteren en het bewustzijn te vergroten voor de strijd van inheemse Amerikaanse stammen.

God van het licht, wij treuren mee met onze Indiaanse broeders en zusters die voortdurend lijden onder koloniaal geweld. Wij worden, net als andere inheemse bevolkingsgroepen over de hele wereld, geconfronteerd met de koloniale structuur van geweld en uitroeiing. Heer, geef ons kracht terwijl we de storm het hoofd bieden en eraan werken om een einde te maken aan elke koloniale structuur, ideologie en actie die de inheemse bevolking over de hele wereld onderdrukken. 

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Brunei, Maleisië en Singapore. 

Heer in uw genade… hoor onze gebeden.