Sinds het einde van de  gevechtspauze heeft het Israëlische leger aanvallen in het zuiden en midden van Gaza uitgebreid, waarbij sommige de verwoestende kracht overtroffen van alle aanvallen sinds 7 oktober. Veel huizen die ontheemde Palestijnen onderdak bieden, zijn gebombardeerd, vluchtelingenkampen zijn getroffen en nog meer mensen zijn intern ontheemd geraakt, waardoor het totale aantal ontheemden op ruim 1,8 miljoen komt. Het weer wordt kouder, voedsel, humanitaire hulp en onderkomens blijven schaars, en de bevolkingsdichtheid waar de ontheemden hun toevlucht zoeken is hoog. Humanitaire professionals in Gaza beschrijven de situatie als ‘apocalyptisch’. 

Soevereine God, u bent de schepper en instandhouder van deze wereld. Geen enkel gebed geeft volledig uitdrukking aan ons lijden, en geen enkele verklaring zegt alles wat gezegd kan worden. Terwijl het lijden in Gaza wordt beschreven als ‘apocalyptisch’, houden wij vast aan het mysterie van ons geloof dat uw gerechtigheid en barmhartigheid uit al het lijden zal verlossen, en dat er verantwoording zal worden afgelegd over alle kwade machten en hun uitvoerders. Wij erkennen uw aanwezigheid in Gaza door onze solidariteitsacties en ons werk om een ​​einde te maken aan alle vormen van onrecht over de hele wereld. 

 

 Op 10 december vierden christenen over de hele wereld de tweede adventszondag door de Kaars van Geloof aan te steken. Terwijl de wereld de kerstperiode viert met versierde bomen en Kerstborrels, herdenken wij in Palestina Kerstmis door de gebruikelijke vieringen achterwege te laten, in afwachting van de Goddelijke verlossing van 75 jaar koloniaal geweld door de kolonisten. Wij zijn onderdeel van het Kerstverhaal, nu.

Immauel, God met ons, uw menswording geschiedde 2000 jaar geleden in ons land. Ook wij wachten hier en nu op uw reddende aanwezigheid.  Help ons om dit jaar de betekenis van uw  menswording, die bevrijding en gerechtigheid voor de onderdrukten tot ons door te laten dringen. Mogen wij bij dit Kerstfeest de profetische woorden van Maria verkondigen: “Hij heeft heersers van hun tronen gehaald, maar heeft de nederigen verheven. Hij heeft de hongerigen met goede dingen vervuld, maar de rijken met lege handen weggestuurd” (Lukas 1:52-53). 

 

Sinds 7 oktober zijn minstens 266 Palestijnen gedood en raakten ruim 3.365 Palestijnen gewond door de  Israëlische strijdkrachten en kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. De aanvallen van kolonisten op Palestijnen en hun eigendommen nemen toe, waardoor duizend Palestijnse gezinnen, waaronder 388 kinderen, op de vlucht zijn geslagen. Bovendien heeft Israël de opsluiting van Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem zonder aanklacht of proces opgevoerd, waardoor ze gegijzeld worden. 

God van de onderdrukten, Terwijl het lijden voortduurt en zich opstapelt is er voor ons geen ruimte om te rouwen. De dringende realiteit van dood en zonde heeft onze geest verpletterd, ons hart gebroken en ons veranderd. Het lijkt erop dat u ons in de steek hebt gelaten. Waar bent u nu? Terwijl we weeklagen, verkondigen we dat ‘de Heer een bolwerk is voor de onderdrukten, een bolwerk in tijden van moeilijkheden’ (Psalm 9:9). 

 

Er zijn gruwelijke video’s en beelden opgedoken van minstens 100 Palestijnse mannen die door Israëlische strijdkrachten werden vastgehouden en zich moesten uitkleden tot op hun ondergoed, zij werden geblinddoekt en gedwongen te knielen op een straat in het noorden van Gaza. Deze Palestijnse mannen zochten naar verluidt hun toevlucht in twee scholen die aangesloten zijn bij de UNRWA en de beelden, die op grote schaal verspreid werden op sociale media, zijn bevestigd door het Israëlische leger.  

Gekruisigde Christus, u werd publiekelijk vernederd en naakt aan een kruis. U hebt hetzelfde doorgemaakt als veel Palestijnen, vernederd door imperiale machten. Heer, herstel de waardigheid van de onderdrukten. Verlos deze wereld door een einde te maken aan alle structuren en systemen van zonde en breng het herstel van relaties tot stand. 

 

Op 8 december organiseerde Sabeel de maandelijkse bijeenkomst van Palestijnse christelijke maatschappelijke organisaties in Jeruzalem. Deze bijeenkomst werd gehouden in de Armeense wijk van Jeruzalem als daad van solidariteit met de Armeense gemeenschap, die worstelt om de christelijke aanwezigheid in de oude stad van Jeruzalem te behouden en te voorkomen dat hun kostbare land wordt verkocht.  

Goddelijke Schepper, we zijn allemaal overweldigd door de immense worsteling en het lijden dat we moeten aanzien. Net als Christus huilen wij over Jeruzalem en overig Palestina. Help ons, o Heer, om meer te doen dan treuren om onze omstandigheden en met eenheid en ijver te  handelen. Heer, wij bidden dat de kreten van de Armeense gemeenschap in Jeruzalem door U worden gehoord en dat Uw gerechtigheid zal regenen om onze dorst naar gerechtigheid zal lessen. 

 

Op 8 december stemde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over een resolutie waarin een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas werd geëist. De stemming werd gehouden nadat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op 6 december de zeldzame stap had gezet om de 15 leden tellende raad formeel te waarschuwen voor de mondiale dreiging door de twee maanden durende oorlog. Dertien leden stemden vóór de resolutie over het staakt-het-vuren, Groot-Brittannië onthield zich van stemming en helaas spraken de Verenigde Staten hun veto uit over de eis tot een staakt-het-vuren. 

Alwetende God, we zijn verbijsterd door het veto van de Verenigde Staten en de onthouding van Groot-Brittannië. God, met het verstrijken van de dag bent u de enige die weet hoeveel levens gered hadden kunnen worden als er een staakt-het-vuren was geweest. Laat de verontwaardiging over deze besluiten de mondiale inspanningen voor een staakt-het-vuren vergroten. Heer, terwijl we strijden voor gerechtigheid, denken we aan de woorden van de apostel Paulus: “Wees boos maar zondig niet” (Efeziërs 4:26).

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Cambodja, Laos en Vietnam.

Heer in uw genade… hoor onze gebeden.

 

 

 

Dit delen: