de Zusters van Moeder Teresa met hun beschermelingen vóór 16 december

 

Wave of prayers, 21 december

Terwijl het geweld in Gaza blijft toenemen, hebben het koudere weer en de zware regenval overstromingen veroorzaakt, waardoor de humanitaire crisis is verergerd. UNRWA heeft verklaard dat haar opvangcentra voor intern ontheemden in het midden en zuiden van de Gazastrook ruim negen keer zo groot zijn als hun capaciteit, en tegelijkertijd onderdak moet bieden aan 1,9 miljoen intern ontheemden. Bovendien is de verspreiding van ziekten toegenomen, waarbij gezondheidsautoriteiten 360.000 gevallen van infectieziekten in opvangcentra registreren, waaronder diarree, griep, meningitis, aandoeningen die ontstaan door gebrek aan hygiëne, zoals luizen, en dagelijks 1.500 gevallen van darmziekten als gevolg van voedseltekorten.

Almachtige God, vol van angst roepen wij u aan om het lijden en de ziektes van uw volk in Gaza.

Hoe lang nog, o Heer? U bent als mens onder ons gekomen en hebt zelf lichamelijk geleden. 

Breng genezing aan allen die ziek zijn en bescherming aan allen die onderdak zoeken. Ook bidden wij om een staakt-het-vuren en voor blijvende genezing, die alleen tot stand kan komen als er recht wordt gedaan.

 

Op 16 december werden twee christelijke vrouwen, Nahida Anton en haar dochter Samar Anton, neergeschoten en gedood door Israëlische militaire sluipschutters terwijl ze over het terrein van de Heilige Familie Parochie in Gaza liepen. Zeven anderen werden neergeschoten en raakten gewond toen ze probeerden de mensen te beschermen die zich op het terrein van de kerk schuilhielden. Eerder die ochtend werd een raket afgevuurd vanaf  een Israëlische tank op het klooster van de Zusters van Moeder Teresa. Het gebouw werd beschadigd en de 54 gehandicapte mensen die daar wonen, werden verdreven.

Almachtige God, we zijn radeloos vanwege de dood van Nahida en Samar, en er zijn geen woorden voor ons verdriet en onze verontwaardiging. Wij vertrouwen erop dat U nu huilt met de families van de martelaren, en wij houden vast aan uw woorden uit Matteüs: “Gezegend zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden.” Troost de christenen in Gaza die onderdak blijven zoeken in de Heilige Familieparochie en die zorgen voor alle mensen met een handicap die nu ontheemd zijn geraakt.

 

Van 11 tot 14 december voerde het Israëlische leger een inval uit in Jenin. Dat leidde tot de dood van 12 Palestijnen, 34 gewonden en meer dan honderd arrestaties. Sinds 7 oktober zijn 271 Palestijnen, waaronder 69 kinderen, gedood op de Westelijke Jordaanoever, en zijn ruim 3.481 Palestijnen gewond geraakt door Israëlische strijdkrachten en kolonisten op de Westelijke Jordaanoever.

Soevereine God, wij bidden om troost voor de families van de doden in de vorm van ware en blijvende gerechtigheid. Maak een einde aan al het geweld. Wij vertrouwen op U als de bron van alle gerechtigheid en goedheid. Wij verlangen ernaar te zien dat U  “de wereld in gerechtigheid en de volken in trouw oordeelt ” (Psalm 96:13).

 

Op 12 december nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren. 153 leden stemden voor de resolutie, 23 onthielden zich van stemming, waaronder Groot-Brittannië, en 10 stemden tegen, waaronder de VS. Hoewel de resolutie van de Algemene Vergadering een toename van de internationale druk voor een staakt-het-vuren laat zien, is de resolutie niet-bindend. Dit komt nadat de VS een veto hadden uitgesproken over een resolutie van de VN-Veiligheidsraad voor een staakt-het-vuren op 8 december, die, als deze was aangenomen, bindend had kunnen zijn.

God van alle naties, terwijl een meerderheid van de internationale gemeenschap oproept tot een einde aan het geweld, betreuren wij het dat een paar landen met onevenredig veel invloed toestaan ​​dat de wreedheden in Gaza voortduren. Moge uw Geest deze leiders leiden naar overtuiging en bekering en alle mondiale inspanningen vergroten om een ​​staakt-het-vuren tot stand te brengen. Wij bidden met de profeet Jesaja: ‘Laat de goddelozen hun wegen verlaten, en de onrechtvaardigen hun gedachten’ (Jesaja 55:7).

 

Op zondag 17 december, de derde adventszondag, staken christenen de Kaars van Vreugde aan. De winterzonnewende, de langste nacht van het jaar, valt in deze week. Velen over de hele wereld zijn in deze feestdagen creatief actief en inspireren elkaar in solidariteit met Palestina, waarbij teksten van populaire kerstliederen worden veranderd in oproepen tot een staakt-het-vuren, maar vele anderen blijven medeplichtig aan of onwetend van de verschrikkingen die burgers in Gaza deze winter moeten doorstaan.

Heer Christus, toen U op deze aarde rondliep, verkondigde u: “Ik ben het licht van de wereld” (Johannes 8:12). Deze advent, wanneer de vreugde zo ver weg lijkt, vragen wij om uw licht dat door de duisternis van ons lijden heen dringt. Nu we de langste nacht van het jaar naderen, herinneren we ons de lange nachten van wachten en waken die de Gazanen nu al meer dan twee maanden hebben doorstaan. Wij bidden dat uw licht mag komen in de vorm van verlossing van alle geweld en onrecht. Moge onze vaste hoop op deze komende bevrijding de bron van onze vreugde zijn.

 

Ondanks de annulering van de normale kerstfestiviteiten in Palestina, houdt Sabeel Jeruzalem aanstaande zaterdag 23 december een kersttoneelstuk voor de lokale gemeenschap. Het stuk heet ‘Immanuel’ en is bedoeld om stil te staan bij de huidige situatie en tegelijkertijd de nadruk te leggen op de hoop dat ‘God met ons is’ bij de geboorte van Christus.

Immanuel, God met ons, wij danken U voor de manier waarop de kunst diepte en schoonheid kan brengen in onze menselijke ervaring, zelfs in de somberheid van deze kerstperiode. Moge dit stuk een bron van gemeenschap en een gevoel van hoop bieden voor iedereen die dit evenement zal bijwonen of eraan zal deelnemen.

 

Op 12 december herhaalde de Wereldgezondheidsorganisatie haar oproep tot bescherming van de gezondheidszorg en humanitaire hulp in Gaza. Over het geheel genomen functioneren  slechts 11 van de 36 ziekenhuizen in Gaza gedeeltelijk, zijn de diensten en voorzieningen beperkt, en liggen er in de twee grote ziekenhuizen in het zuiden van Gaza driemaal zoveel mensen dan mogelijk is, terwijl daar ook aan duizenden intern ontheemden onderdak wordt geboden. 

Wij bidden, God, voor de gezondheidswerkers die doorgaan met hun genezende werk en met het redden van levens, onder onmogelijke omstandigheden. Eer hun moed met uw kracht en en geef hen voorzieningen. Mogen regeringen snel handelen op de weg van gerechtigheid, zodat alle noodzakelijke hulp, voorraden en brandstof de weinige ziekenhuizen die nog in Gaza aanwezig zijn kunnen bereiken, zodat er geen levens meer verloren gaan.

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Hong Kong, Macau, Taiwan en het vasteland van China.

In uw genade….. hoort onze gebeden. 

Dit delen: