Wave of Prayers

 

 

Eén op de zes kinderen in het noorden van Gaza onder de 2 jaar lijdt aan ‘acute ondervoeding’ of een ernstige vorm van vermagering (Bron: Trouw)

 

 

 

In de afgelopen weken zijn verschillende Palestijnen in Gaza omgekomen van de honger. Bovendien wordt humanitaire hulp systematisch de toegang tot Gaza ontzegd en liggen hulpkonvooien onder Israëlisch vuur. Op 29 februari openden Israëlische troepen het vuur op Palestijnen die wachtten op voedselhulp ten zuidwesten van Gaza Stad, wat resulteerde in de dood van meer dan 120 Palestijnen en meer dan 760 gewonden. Dit bloedbad staat bekend als het “Bloedbad van Bloem”.

Christus, u vertelt ons dat u het “Brood van het Leven” bent (Johannes 6:35). We komen geschokt, walgend en verloren voor U staan. We smeken U om de mensen van Gaza van hun dagelijks brood te voorzien, terwijl zovelen honger lijden. Heer, grijp in en stop deze gruweldaden die mensen doden terwijl ze op hulp wachten. Geef hulp aan onze onderdrukkers die geestelijk, moreel en politiek ziek zijn.  

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

Vorige week kondigde de Israëlische minister van Financiën de goedkeuring aan van nieuwe illegale nederzettingen in Gush Etzion, ten zuiden van Jeruzalem. Dit maakt deel uit van een groter plan om Jeruzalem te Judaïseren.

Heilige God, wij huilen net als U over de haat, corruptie en schande in ons land. We herinneren ons de woorden van de Psalmist, die ons aanmoedigde om “te bidden voor de vrede van Jeruzalem” (Psalm 122:6). Help ons om vrede te brengen in Jeruzalem en de rest van de wereld door het te bevrijden van de zonden van kolonialisme, overheersing en corruptie.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

1 maart was de Wereldgebedsdag. Dit jaar werden de gebeden geschreven en geleid door Palestijnse christelijke vrouwen. Onze zusters, moeders, dochters en grootmoeders reflecteerden gezamenlijk op Efeziërs 4:1-6 vanuit de context van hun lijden als Palestijnse christelijke vrouwen, waar staat: “Ik smeek u, verdraag elkaar in liefde”.

God van Maria, Martha en Hannah, we zijn dankbaar voor het leiderschap en verzet van Palestijnse vrouwen, een traditie die eeuwen overspant. We bidden voor alle Palestijnse vrouwen die op een unieke manier onderdrukt worden vanwege hun etniciteit en geslacht. We bidden in het bijzonder voor de vrouwen in Gaza die het slachtoffer zijn van kolonialisme en seksueel geweld.   

Heer in uw barmhartigheid… hoor ons gebed

 

Vorige maand ontvingen leden van het Amerikaanse Congres meer dan 500 olijfhouten harten die in Bethlehem waren gemaakt en gezegend door de United Church of Christ. Elk houten hart vertegenwoordigt een kloppend hart van de bijna 12.000 Palestijnse kinderen die sinds 7 oktober in Gaza zijn gedood. De harten gingen vergezeld van een brief waarin het Congres werd opgeroepen om “uw stem te verheffen voor vrede en verzoening in het Heilige Land. Echte vrede kan alleen worden bereikt door het nastreven van gerechtigheid voor alle betrokken partijen.” 

God van de Vrede, het is al meer dan 150 dagen zonder staakt-het-vuren. We komen voor U verbijsterd over het feit dat de Westerse wereld hun macht niet heeft gebruikt om het verlies van zoveel levens te stoppen, een verlies dat schade zal toebrengen aan de generaties na ons. Heer, zorg voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en geef ons moed en wijsheid om een rechtvaardige vrede in ons land na te streven.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Op 20 februari hield Sabeel een Bijbelstudie voor vrouwen. Deze bijeenkomst is bedoeld om christenen te helpen de Bijbel te gebruiken als een middel om het geloof te verbinden met hun dagelijks leven, wat een kerntaak van de Palestijnse bevrijdingstheologie weerspiegelt. 

Mensgeworden Woord, de Schriften zijn een heilige getuigenis van uw natuur van liefde en activiteit in de geschiedenis. Help het Bijbelstudieprogramma van Sabeel om collectief de openbaring van uw liefde bloot te leggen en de betekenis die het heeft voor alle Palestijnen vandaag. Help ons een contextuele theologie van liefde en bevrijding te cultiveren.

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

Vrienden van Sabeel Frankrijk en Christenen in het Middellandse Zeegebied hebben op 21 februari een brief gestuurd naar de kerken in Frankrijk en hun leiders. Deze brief roept de Franse kerken en hun leiders op om te werken aan een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren, de levering van essentiële humanitaire hulp aan Gaza, een einde aan alle geweld op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, en de uitvoering van de maatregelen die door het Internationaal Gerechtshof zijn afgekondigd om genocide in Gaza te voorkomen, naast andere verzoeken. 

 

Liefdevolle God, wij danken U voor het werk dat de Vrienden van Sabeel Frankrijk en Christenen in het Middellandse Zeegebied doen. We bidden dat hun brief zich over heel Frankrijk verspreidt, zodat er meer zullen werken voor gerechtigheid. Heer, help de kerken in Frankrijk op te staan voor deze oproep en te dienen als een profetische stem, zodat zij zout en licht in de wereld kunnen zijn.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed  

 

We sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Ierland, Verenigd Koninkrijk: Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales.

Heer in uw barmhartigheid… hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.