Close

 

 

 

Op vrijdag 18 februari ontmoetten de vertegenwoordigers van het ”Humanitarian Country Team  Palestina” en  de familie Salem elkaar in Sheikh Jarrah, een buurt in  het bezette Oost Jeruzalem.  Het gezin bestaat uit 12 personen, waarvan 8 kinderen,  zal in maart worden geconfronteerd met gedwongen uitzetting  uit hun huis. Het bezoekersteam bestond uit leden van  de agentschappen van de VN en een aantal  internationale NGO’s . Zij deden  een beroep op de Israëlische autoriteiten om  verdere  verjaging uit de huizen in de Sheikh Jarrah en de Silwan buurten van Oost Jeruzalem te stoppen. 218 Palestijnse families moeten leven met deze snel naderende noodtoestand.

Gebed                                                                                                                                                                            

Eeuwige, wij bidden voor de familie Salem die al meer dan zeventig jaar in hun huis woont, wij bidden dat ze niet met grof geweld worden verjaagd. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten zich aan het internationale recht houden en hun politiek van gewelddadige uitzetting en vernieling van huizen stoppen.  

Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.                                                                              

 

Een aantal Israëlische soldaten heeft een Palestijn van 19 op zijn werkplek in al-Bireh bij Ramallah gearresteerd. Hij werkte daar ’s nachts als beveiliger van een industrie om geld te verdienen voor de toelating op de universiteit . Op een nacht kwamen de soldaten om hem te arresteren.  Deze jongen, Malik Maala, laat zien hoe hij zijn handen achter zijn hoofd hield in de verwachting geboeid te worden. Op dat moment liet een Israëlische soldaat een militaire hond los die hem besprong en aanviel. Een tijdje later werd de hond door een soldaat gepakt en Mark werd vastgenomen en naar een onbekend plaats gebracht. Malik werd 16 februari bevrijd. 

Gebed                                                                                                                                                                             

Eeuwige, wij bidden voor Malik en hopen dat hij behandeld wordt voor de wonden die hij opliep tijdens zijn gewelddadige arrestatie. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten stoppen met  Palestijnen op zo’n wrede en onmenselijke manier te behandelen.                                                                   

Eeuwige, in Uw genade. . . . . .hoor ons gebed

 

Plotselinge waterschaarste heeft de bewoners van Furush Beit Dajan, in de buurt van Nablus, gedwongen hun eens zo beroemde citroenbomen te verlaten  om in plaats daarvan tomaten te gaan telen in een kas. Er zitten veel  bronnen onder hun land die gunstig zijn voor de oogst maar hun water is afgevoerd. De Israëlische autoriteiten hebben een bronnenstelsel geconstrueerd dat ongelimiteerd water geeft aan de nabije kolonies Hamra en Mekhora.

Gebed                                                                                                                                                                              

Eeuwige, kan het rechtvaardig en eerlijk zijn dat Palestijnse boeren nauwelijks genoeg water hebben voor het verbouwen van hun producten terwijl de kolonisten hun zwembaden vullen op nog geen halve kilometer afstand? Eeuwige, de kolonies zijn op bezet gebied gebouwd en de kolonisten hebben geen recht op dat land en het water er onder. Wij bidden voor een eind aan de bezetting en teruggave van  rechten aan de boeren.                                                                                            Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.     

 

Op vrijdag 25 februari houdt zal Sabeel Jeruzalem een bijeenkomst  met de predikant/schrijver  Mitri Raheb.  Hij zal spreken over een document getiteld “Wij kiezen voor een leven in overvloed” waarvan hij een van de schrijvers is.  Het is geschreven door mannen en vrouwen,  theologen en specialisten in de  humane- en geopolitieke wetenschappen. Zij komen uit verschillende  kerkelijke tradities en zijn bijeengekomen om een nieuwe kijk op de mensen in het Midden Oosten vast te leggen.  

Gebed:                                                                                                                                                                               

Eeuwige Jezus en Goede Herder, U gaf Uw leven  opdat wij een leven in overvloed  kunnen leiden (Joh.10 :10). Met duistere  tijden in het vooruitzicht vestigen wij onze hoop en vertrouwen op U.     

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

 

Vorige week verzamelden Palestijnse Christenen zich in Beit Sahour om eer te bewijzen aan Aartsbisschop Desmond Tutu die in december 2021 stierf. De gebedsdienst werd in de “Our Lady Fatima”  katholieke kerk gehouden. Tutu bad  daar toen hij er in 1989 op bezoek was. Tutu kwam naar Beit Sahour tijdens de eerste Intifada. Hij sprak in “Sheperd’s Field” waar hij door duizenden  Palestijnen, christenen zowel als moslims, werd verwelkomd. Tutu noemde de apartheid een Palestijns/Israëlisch verschijnsel.  Hij zei dit al  dertig jaar vóór de recente rapporten van B’Tselem, Human Rights Watch en Amnesty International.

Gebed 

Eeuwige, wij voegen ons bij Kairos Palestina als zij Desmond Tutu gedenken(dec.2021). “Wij zullen steeds  naar Desmond Tutu’s  levenswerk verwijzen. Het werk dat voor een betere wereld is, waar iedereen geniet van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Wij zullen aan hem denken als wij voortgaan op ons pad naar zelfbeschikking en onafhankelijkheid.                                             

Eeuwige, in Uw ontferming. . . .  hoor ons gebed. 

 

Samir Mansour heeft  zijnboekhandel/bibliotheek in Gaza weer geopend. Dit gebeurde op donderdag 17 februari. Tijdens het Israëlische bombardement in mei 2021 werd zijn winkel volledig vernield. Vorig jaar hebben de mensenrechten-advocaten Mahvish Rukjsana en Clive Stafford Smith een fondsenwervingscampagne gestart  met de naam die 3DC om donaties uit de hele wereld te werven om Samir Mansour te helpen zijn winkel te heropenen en te bevoorraden. 

Gebed:                                                                                                                                                                              

Eeuwige wij danken U dat Samir Mansour’s winkel úit de as is herrezen. Wij bidden dat de winkel een baken van hoop is voor het volk dat dat al veertien jaar  gevangen is en onderdruktwordt  door de Israëlische blokkade. 

Eeuwige in Uw genade. . . hoor ons gebed.

 

Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereldraad van Kerken  voor de landen Frankrijk, Duisland en Monaco.