Wave or Prayers

 

Deze week was de aandacht van Kumi Now gevestigd op de schade toegebracht aan het Palestijnse landschap door toedoen van de Israëlische bezetting. Volgende week op dinsdag 7 juni zal er gekeken worden naar het komende zomerseizoen als de scholen en universiteiten de vakantieperiode ingaan. Toeristen en pelgrims keren terug naar het Heiige Land na de lockdown. Zij kunnen hierbij keuzes maken als zij met reisbureaus in zee te gaan die niet kiezen voor het ondersteunen van nedenzettingen die op illegale wijze gebouwd zijn. 

Gebed

Eeuwige, wij brengen het Palestijnse volk onder uw aandacht, al die mensen die geleden hebben onder de pandemie, en dat daardoor het toeristen seizoen ook volledig stopte. Wij bidden dat meer toeristen en pelgrims teruggaan naar het Heilige Land die ook kiezen voor ethisch verantwoorde tour operators en daardoor Palestijnse gidsen helpen om het dagelijkse bestaan weer op te bouwen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed   

 

Meer dan 100 organisaties en individuelen hebben een brief ondertekend van Vrienden van Sabeel Noord Amerika (FOSNA) waarin zij aan president Biden vroegen om de Christelijke Presentie in Jeruzalem te beschermen en te verdedigen en ook Christelijke leiders te ontmoeten.

In de brief wordt ook gevraagd de dood van Abu Aqleh te onderzoeken en dat alle bestaande overeenkomsten aangaande Jeruzalem worden gecheckt.

Gebed 

Eeuwige wij vragen U dat de regering van de VS de FOSNA brief zich eigen zal maken en samen met de Israëlische regering er aan zal werken dat Jeruzalem een stad zal zijn en blijven waar christenen, moslims en Joden samen kunnen wonen en bidden, dat alle bestaande overeenkomsten zullen worden bekeken en nageleefd.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Drie zussen die in Deir al-Balah wonen, midden in de Gaza strook, zijn gediagnosticeerd met een ziekte die nier beschadiging veroorzaakt. Suzan 21 jaar, Saja 15 jaar en Sama Khatab, nog heel jong, moeten alleen reizen naar ziekenhuizen op de West Bank voor speciale behandeling. De Israëlische autoriteiten weigeren de moeder met hen mee te laten gaan, zelfs als ze niet alleen kunnen reizen.

Gebed

Eeuwige, God van mededogen en barmhartigheid, wij bidden voor de familie Khatab. Dat zij de reisvergunningen ontvangen die zij zo hard nodig hebben.

Wij vragen dat er toch een einde komt aan de Israëlische blokkade van Gaza en aan alle lijden en stress dat dat geeft voor allen die in Gaza wonen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De ‘Masahatuna’ of ‘Our Spaces’ app is ontworpen door een lokale ingenieur, Alaa Huthut, waardoor vrouwen in Gaza huiselijk geweld waaronder zij te lijden hebben, kunnen rapporteren. Zij kunnen hierdoor om hulp en advies roepen bij hulp centra zonder hun namen achter te laten of enig vorm van contact op hun telefoons.

Gebed

Eeuwige, wij brengen deze vrouwen die te maken hebben met geweld en stress en daardoor lijden onder vreselijke armoede en instabiliteit. uw aandacht. Wij danken U voor de organisaties die hen in tijden van crisis de hand reiken.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Sabeel Jeruzalem organiseert een bijbelstudiemiddag in Taybeh op vrijdag 10 juni.

In deze stad, gelegen op de West Bank, ten noord-oosten van Ramallah, is de meerderheid van de bevolking christen.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat deze bijeenkomst een moment van opfrissing en aanmoediging voor de mensen zal zijn.

Wij vragen dat uw Woord zal doorgaan voor diegenen die het bestuderen en erover mediteren en zo een gids en troost zal zijn.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op donderdag 2 juni bezocht de Vrouwengroep van Sabeel de Golan Hoogte ten zuid-westen van Syrië. Na 1967 bezette Israël het land en voerde 95% van de inheemse bevolking af. In 2019 onder de regering van president Trump werd Israëls erkenning van dit gebied door hem gesteund. Het bleek een politiek van uitbreiding van de kolonistenbevolking te zijn.

Gebed  

Eeuwige, wij bidden dat de vrouwengroep die daar op bezoek was, de moeilijkheden onder ogen heeft gezien van de Syriërs die onder Israëlische annexatie leven. Deze problemen zijn dezelfde als die van de Palestijnen in Oost-Jeruzalem. Ook aan hen worden steeds meer rechten ontnomen. 

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed

 

Het geweld veroorzaakt door het Israëlisch leger tegen Palestijnen neemt ernstige vormen aan. In twee dagen zijn vier Palestijnen doorgeschoten: een  17 jarige jongen Oder Mohammed Oder werd in de borst getroffen in al-Midya, een dorp ten westen van Ramallah. Een vrouwelijke Palestijnse journaliste, Ghufran Warasneh werd beschoten en gedood aan de ingang van het Arroub vluchtelingen kamp ten noorden van Hebron. Het was de derde dag van haar nieuwe baan bij de radio.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de families van Odey en Ghufran en andere Palestijnse slachtoffers die deze week zijn overleden, en die rouwen om het grote verlies. Wij vragen om een einde aan het geweld van het Israëlische leger tegen de Palestijnse bevolking.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden we voor de landen Lesotho, Namibië, Zuid Afrika en Eswatini.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.