Wave of Prayers

 

 

donderdag 11 augustus 2022

 

Volgende week op vrijdag de 19e augustus zal Kumi Now aandacht besteden aan de dag van dienstverlening, hulpverlening, wereldwijd. Op deze dag krijgen hulpverleners ons aller steun en ook diegenen die te lijden hebben door de crises in de wereld.

Tegelijkertijd melden we dat er enorm gesneden wordt in de financiële hulp van de Verenigde Staten aan de Palestijnen, met als gevolg veel lijden onder de vluchtelingen in Gaza, Syrië en Libanon die in nood verkeren.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en dat Palestijnen, ooit van hun land verdreven, het recht hebben terug te keren.

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed 

 

Palestijnse studenten hebben goed gescoord voor hun examens op de Tawjihi middelbare school. Meer dan 85.300 studenten deden op de West Bank, Jeruzalem en Gaza mee aan deze examens. En het percentage geslaageden was meer dan 68 %.

Gebed  

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor de vastberadenheid van zoveel jongeren die focussen op onderwijs ondanks alle moeilijke omstandigheden die de Israëlische bezetting teweeg brengt. Wij bidden voor studenten die op zoek zijn naar werk en dat hopen te vinden, terwijl anderen verder gaan met hun studie.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Na drie dagen van gevechten over en weer, hebben Israël en de Islamitische Jihad onder leiding van Egypte besloten tot een staakt het vuren. 

Er zijn in Gaza 44 mensen gedood waaronder 15 kinderen en 360 mensen gewond geraakt als gevolg van Israëlische luchtaanvallen.

Gebed  

Eeuwige, wij danken voor al die mensen die betrokken waren bij de onderhandelingen om het staakt het vuren tot stand te brengen en het toenemende geweld te de-escaleren.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Negentien families hebben de gemeenschap van schapenhoeders wonend in R op Area C op de West Bank verlaten. Velen van hen trokken naar Area B.

De gemeenschap bestond uit 35 huishoudens van totaal zo’n 250 mensen. Er zijn nu voortdurend ongeregeldheden met Israëlische troepen over en weer. Hun huizen en de hokken voor de beesten worden voortdurend beschadigd, maar het gebeurt ook door gewelddadige aanvallen van kolonisten.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden voor de schaapherders en hun gemeenschappen die alsmaar aangevallen worden en hun leven onmogelijk maakt. Dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting zodat deze schaapherders en hun families terug mogen naar weidegronden, waar het vee kan grazen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Nuzhah’Afanah, een jonge Palestijnse vrouw met een legaal Palestijns identiteitskaart werd op woensdag 29 juni gearresteerd toen haar echtgenoot haar met twee jonge dochtertjes door Oost Jeruzalem reed. Zij behoort hiervoor een tijdelijke vergunning te hebben (een wet uit 2003), maar deze wordt nauwelijks verstrekt. Zij werd ter ondervraging naar het politie bureau gebracht.

Daarna werd zij vervoerd naar checkpoint 300 in Zuid Jeruzalem en midden in de nacht helemaal alleen achtergelaten. Vrienden moesten eerst de jonge kinderen ophalen en daarna haar bevrijden.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan alle discriminerende wetten die door de Israëlische autoriteiten aan de Palestijnen worden opgelegd. Hierdoor worden getrouwde echtparen en hun  families voortdurend door angst weerhouden om samen te wonen. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Nabil Ghanum, 53 jaar oud, woonde in Sara, een dorp dichtbij Nablus. Op zondag probeerde hij, dichtbij het Qalqiliyah Checkpoint door een van de gaten in het scheidingshek te kruipen, om in Israël te kunnen werken. Zo gauw hij met wat andere mensen door het hek was gekropen werd er op deze mensen geschoten door Israëlische soldaten. Nabil raakte hierdoor gewond en overleed later in een Israëlisch ziekenhuis.

Het B’Tselem rapport over dit incident zegt dat het openen van vuur op Palestijnen die werk zoeken in Israël onwettig is en niet kan worden gerechtvaardigd.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Nabil Ghanum nu zij rouwen om het verlies van hun geliefde. Wij bidden dat er een einde komt aan het gegeven dat er geschoten wordt op Palestijnen die door het scheidingshek moeten om werk te zoeken in Israël.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De musici Michele Cantoni en zijn vrouw Mathilde besloten om naar Palestina te verhuizen en hun leven te wijden aan het ondersteunen van jonge Palestijnen. Zij begonnen in 2015 met het Amwaj (Arabisch voor golven) koor. Dit bestaat nu uit 60 leden in de leeftijd van 7-21 jaar. Zij komen uit de stad, uit vluchtelingenkampen en uit landelijke buitenwijken bij Bethlehem en Hebron. De standaard is hoog en de koorleden worden verondersteld 6-8 uur per week te oefenen.

Gebed  

Eeuwige, wij danken U voor de gave van muziek en voor de diepe vreugde en vriendschap die ontstaan is in dit Amwaj koor.

Wij bidden voor hen, vooral nu Michele en Mathilde Cantoni aan het oefenen zijn voor een tour door Italië.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Het  Advocaten collectief voor gerechtigheid uit Ramallah rapporteerde dat er de laatste twee maanden 94 activisten door de Palestijnse Autoriteit zijn gearresteerd. Dit is een van de meest uitgebreide politieke arrestatie campagnes in jaren. Onder de gearresteerden bevinden zich studenten en journalisten maar geen van hen  werd in staat van beschuldiging gesteld.  Na tien dagen werden velen weer vrijgelaten, maar twintig zijn nog in hechtenis.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de Palestijnse Autoriteit en de veiligheidsdiensten stoppen met het arresteren van activisten om hen te intimideren en kritiek de kop in te drukken. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Kameroen, de Centrale Afrikaanse Republiek en Equatoriaal Guinee.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.