Wave of Prayers

 

donderdag 18 augustus 2022

 

Volgende week dinsdag herdenkt Kumi Now de Jeruzalem Declaratie over het christenzionisme, opgesteld 22 augustus 2006. Palestijnse christenen schreven deze declaratie om de dreiging van het christenzionisme te benadrukken.

Palestijnen worden gezien als vreemdelingen in Israël en Arabische christenen worden afgewezen door christenzionisten. Zij geloven in de opperheerschappij van de joden over het gehele land.

Gebed 

Eeuwige, uw zoon Jezus Christus gedenken wij als iemand met een grote opdracht om leerlingen, komend uit alle naties. Onder hen waren ook Arabische christenen in de tijd waarin de kerk ontstond. Geef ons de moed om alle pogingen om uw woord te verdraaien om onderdrukking van mensen te legitimeren, tegen te spreken. 

Eeuwige, in uw genade,…..hoor ons gebed.

 

Een brand op zondag 14 augustus in een Egyptische Koptische kerk, veroorzaakt door kortsluiting, had tot gevolg dat er paniek uitbrak. Hierdoor werden 41 mensen gedood waaronder vele kinderen. Velen hadden ook last van het inademen van rook.

Gebed

Eeuwige, het nieuws uit Egypte was verpletterend en verschrikkelijk.

Dat uw Geest allen troost die hun geliefden hebben verloren. Wij bidden om een snel herstel van allen die gewond zijn geraakt.

En wij bidden dat op alle plekken waar erediensten plaatsvinden veiligheidsmaatregelen gelden, zoals officieel is vastgelegd.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Het Israëlische districtsgerechtshof in Jeruzalem heeft zojuist de onmiddellijke afbraak aangekondigd van zowel een school in het dorp Ein Samiya als van een onderkomen in de naburige nomadengemeenschappen, dichtbij Ramallah.

De school werd op 22 januari van dit jaar geopend nadat deze financieel gesponsord was door landen van de Europese Unie. Het gerechtshof gebiedt diegenen die getroffen worden door dit besluit, om de school zelf af te breken. Anders moeten zij de Israëlische buldozers die dan worden ingezet, zelf betalen.

Gebed

Eeuwige, wij schreeuwen het uit tot U vanwege de handelwijze van de Israëlische overheid ten aanzien van afbraak van huizen en gebouwen op bezet Palestijns grondgebied.  Zelfs gebouwen gefinancierd door buitenlandse donoren moeten het ontgelden. Wij bidden dat regeringen en organisaties over de gehele wereld de Israëlische autoriteiten uitdagen en tegengas bieden ten aanzien van hun gewelddadigheden wat betreft Internationaal Recht.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Een Israëlische bus maatschappij Nuf moest spijt betuigen nadat duidelijk werd dat 50 Palestijnse arbeiders gedwongen waren om uit een bus te stappen. Vorige week gebeurde iets dergelijks. Drie joodse passagiers stapten op de bus in een buitenwijk van Tel Aviv. Zij gaven te kennen dat zij niet met Palestijnen in dezelfde bus wilden zitten en dat de bestuurder ze eruit moest zetten. Meer dan 100.000 Palestijnen op de West Bank hebben vergunningen om de grens naar Israël en de West Bank te passeren. Daar zijn zij namelijk werkzaam als constructeurs en tuinlieden.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat er geen nieuwe pogingen worden ondernomen om mensen die per bus reizen van elkaar te scheiden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 4 augustus trokken Israëlische troepen de wijk Silwan van Oost-Jeruzalem binnen om het huis van Abu Sneineh af te breken. Israëlische politie en een club gemeentelijke arbeiders kwamen met een bulldozer om het huis af te breken, omdat hij geen vergunning had om te bouwen. Tegelijkertijd weten we dat er veel programma’s zijn om de huizenbouw voor kolonisten uit te breiden en dat er nauwelijks vergunningen worden verleend aan Palestijnen.

Gebed  

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan stelselmatige afbraak van huizen door de Israëlische autoriteiten. Mensen worden zo gedwongen hun land te verlaten zodat Israëlische kolonisten die plek kunnen innemen.

Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed

 

De herinnering aan Abu Akleh wordt gehonoreerd door een monument in een straat te Ramallah die ook haar naam draagt. De Palestijns- Amerikaanse journaliste wordt daar afgebeeld als iemand die aan het werk is wanneer zij verslag doet van een Israëlische militaire operatie even buiten een vluchtelingen kamp in Jenin. Ondanks het feit dat zij een jack droeg waarop Press stond en een helm op had, werd er op haar geschoten met haar dood als gevolg.

Onderzoeken door de Palestijnse Autoriteit en de Verenigde Naties hebben uitgewezen dat de Al Jazeera journaliste werd doodgeschoten door het Israëlische leger.

Gebed  

Eeuwige, wij bidden voor de familie en vrienden van Shireen Abu Akleh nu zij rouwen om dit grote verlies; dat zij zoekend de waarheid boven tafel krijgen over het wetteloos doden van mensen.

Wij bidden voor alle Palestijnse journalisten die hun leven riskeren om zichtbaar te maken wat het betekent om onder Israëlische bezetting te leven.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Mua’ns Dabbour, een Palestijns Israëlische voetballer heeft besloten het nationale team te verlaten. De 30 jaar oude voetballer is geboren in Nazareth en speelt nu in de Duitse Bundesliga, bij het Hoffenheim team. Hij heeft zich uitgesproken tegen de Israëlische bezetting en was recht door zee in zijn kritiek op de bestorming van  de Al-Aqsa Moskee door het Israëlische leger in mei 2021. Na zijn commentaar werd er voortdurend door Israëlische voetbal fans in zijn richting boe geroepen 

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse sportmensen, mannen en vrouwen en nog anderen die een hoge prijs moeten betalen voor de kritiek die zij uiten op de onderdrukkende politiek van de Israëlische bezetter.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritanië en Niger.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.