Wave of Prayers

donderdag 29 september

 

Deze week besteedt  Kumi Now aandacht aan  de rechten van bedoeïenen. Op dinsdag 27 september werden wij verbonden met www.sidreh.org die sprak over dit onderwerp en die aandacht schonk aan het lot van de Bedoeïenen.

Gebed

Genadige God, wij danken U voor allen die opkomen voor de rechten van de bedoeïenengemeenschappen.

Zij zetten zich in om  hún manier van leven te beschermen, om hún land met zorg te behouden en hún tradities te bewaren, dwars tegen de dreiging in dat ze hun land moeten verlaten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op vrijdag 23 september hielden Sabeel en de plaatselijke kerken een bijzondere happening. Christenen kwamen samen in de Oude Stad Jeruzalem om aandacht te schenken aan het bestaan van christenen die daar wonen en om samen het feest van de Kruisverheffing te vieren, nadat vieringen tijdens de Paastijd door het Israëlische bezettingsleger waren geminimaliseerd.

Gebed

Eeuwige, wij danken U dat vele Palestijnse christenen samen mochten komen om te bidden, en elkaar te ontmoeten als broeders en zusters in de oude stad van Jeruzalem.

Wij danken U dat er een mogelijkheid was de Heilige Grafkerk samen te bezoeken en om het vreugdevuur in de Armeense wijk samen te ontsteken en mee te maken.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op 26 en 27 september wordt het Joodse Nieuwjaar gevierd. Tijdens deze dagen vieren joden dit feest met gebed en snoepjes om het nieuwe jaar te duiden met zoetheid en een goede toekomst. Tijdens deze dagen beperken de Israëlische autoriteiten de bewegingen van Palestijnen, bijvoorbeeld door de checkpoints in de West Bank en de Gazastrook tot na deze ‘vrije’’ dagen te sluiten en zo moslims te beletten de Al-Aqsa Moskee te bezoeken en om Joodse kolonisten de gelegenheid te geven te bidden in deze wijk.

Gebed

Eeuwige, wij wensen een jaar vol zoetheid en een goede toekomst voor onze joodse broeders en zusters. Maar terwijl zij aan het vieren zijn, worden Palestijnen opnieuw beperkt in hun bewegingsvrijheid. Zij beginnen aan een nieuw jaar maar tegelijkertijd voeren zij controles uit op een ander volk. Is dat niet een teken van ongerechtigheid?

Wij vragen U dat de voortdurende sluiting van de checkpoints en de agressie eindigt.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed  

 

Op zondag 25 september vernietigden kolonisten waterpijpen in het dorp As-Sawiya ten zuiden van de stad Nablus op de West Bank. Zij maakten ook een gat in de bron die het dorp van water voorziet. Het controleren van de watervoorraad is een van de vele manieren waarop de kolonisten de controle houden op het land. Zij doen dit door bronnen af te sluiten en door de loop van de waterleidingen te verleggen om zo de nederzettingen of kleine outposts te voorzien van water, liever dan het te laten gaan, zoals bedoeld, naar de Palestijnse dorpen.

Gebed

Eeuwige, God van alles dat leeft, het afsluiten van waterpijpen en het vernietigen van een bron, benemen niet alleen de lokale gemeenschappen van het broodnodige water, maar het heeft ook gevolgen voor het landschap rondom. In dit deel van de wereld waar het water schaars is bedreigen deze aanvallen niet alleen de levens van Palestijnen maar ook van hen die op het land leven.

Wij bidden dat voor de inwoners van As-Sawiya de waterpijpen hersteld worden en dat de bron niet geheel vernield is.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op donderdag 22 september heeft de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Liz Truss, aan PM Yair Lapid meegedeeld dat zij de verhuizing van de Britse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem in overweging zal nemen.

De Palestijnse Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk Husam Zumlot merkte hierbij op: ’Iedere verhuizing zou een opvallende en verschrikkelijke aantasting van internationaal recht zijn, en van de historische verantwoordelijkheden van het Verenigd Koninkrijk.

Het ondermijnt de twee staten oplossing en doet zowel de ontvlambare situatie in Jeruzalem en de rest van de bezette gebieden, als ook in de gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd, weer oplaaien.

Gebed

Eeuwige, liefdevolle God, wij zien dat over de gehele wereld de regeringen steeds meer rechts georiënteerd zijn en dat links nauwelijks meer aan de orde is. Deze eventuele geplande verhuizing van de Britse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem is ook zo’n teken van rechts denken en dat zij weer doen kunnen wat zij willen. De rest van de wereld kijkt de andere kant uit.  Wij bidden dat de regering van het Verenigd Koninkrijk het onrecht ziet als ze deze verhuizing door laten gaan.

Dat zij zich realiseren hoeveel onrecht er dagelijks gebeurt vanwege de bezetting.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor landen: Bolivia, Brazilië, Chili en Peru.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.