Wave of Prayers

 

13 oktober 2022

 

Op dinsdag 11 oktober hield Kumi Now zich bezig met de geestelijke gezondheidszorg.

Gebed

Eeuwige, goede God, wij bidden voor allen in Palestina en over de gehele wereld die geteisterd worden door de pijn van hun zwakke mentale gezondheid. Wij vragen U om hen te steunen en te sterken hoe om te gaan met hun eigen staat van zijn. Leidt de handen van professionele begeleiders als zij hun werk verrichten om hen te helpen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Dertig Palestijnse administratieve gevangenen die verblijven in de Israëlische gevangenissen, zijn al 15 dagen in hongerstaking als protest tegen de wijze waarop zij worden behandeld. Zij worden onrechtmatig in detentie gehouden, zonder aanklacht en proces. Het einde van hun staking is nog niet in zicht.

Er zijn op dit moment 650 gevangenen onder administratieve detentie in de Israëlische gevangenissen.

 

Administratieve detentie is gevangenhouding zonder tussenkomst van een rechter, op grond van een beschikking door de politie of een overheidsinstelling. In democratische rechtsstaten gaat het hier om een korte periode van voorarrest. In Israël worden Palestijnen zonder juridische bijstand en zonder proces gevangen gehouden zonder iets te weten over een aanklacht, een proces en (de duur van) de straf. Hongerstaking is dan de enige vorm van geweldloos verzet die overblijft. 

 

Gebed

Eeuwige, God van de verdrukten, wij bidden voor allen die in administratieve hechtenis zitten.

Wij bidden met name voor hen die in hongerstaking zijn, daar ziek van worden en heel weinig ondersteuning krijgen van mensen binnen de gevangenissen. Dat de internationale gemeenschap luistert en ook in actie komt na hun roep om gerechtigheid.

Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed  

 

Kerkelijke leiders in het Verenigd Koninkrijk, de Aartsbisschop van Canterbury, de Reverend Justin Welby, Anglicaan en de Aartsbisschop van Westminster, Kardinaal Vincent Nichols, Rooms Katholiek, hebben zich uitgesproken tegen de plannen van de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Liz Truss,  om te bekijken of de Britse Ambassade verplaatst zal worden van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Gebed 

Goede God, wij zijn dankbaar dat de twee officiële leiders  van de kerken in het VK  zich unaniem hebben uitgesproken voor wat goed en rechtschapen is. Dat hun krachtige woorden mogen klinken binnen de muren van het VK en een nieuwe bezinning van de plannen van de regering in gang zetten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Het Israëlische ministerie van defensie is met de familie van Omar As’ad overeen gekomen een half miljoen shekels te betalen aan een 78 jarige Palestijn die een hartinfarct opliep nadat hij werd vastgebonden en gekneveld door het Israëlische bezettingsleger. Als compensatie daarvoor heeft de familie Omar de aanklacht tegen het Israëlische ministerie van defensie laten vallen.

Gebed

Eeuwige, wij blijven bidden voor de familie van Omar die rouwt om het verlies.

Wij vragen aan het ministerie van defensie dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze methode van het overeenkomen van compensatie, ofwel het afkopen van schuld, ter verantwoording worden geroepen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Kerken over heel Palestina hebben het oogstfeest gevierd.

Gebed

Eeuwige, God van de oogst, wanneer kerken in Palestina bij elkaar komen om de prachtige opbrengst van wat de aarde voortbrengt, te vieren, dan bidden we ook met name voor de olijvenoogst.

Dat deze overvloedig mag zijn, zonder agressieve bemoeienis en inmenging van kolonisten en het Israëlische bezettingsleger.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua en Panama.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.