Wave of prayer 17 februari 2021

    

 

Dit jaar werpt Kumi Now een hernieuwde blik op de verschillende uitdagingen die de Palestijnen moeten aangaan. Wij zien hoe de Palestijnen innovatieve manieren hebben gevonden hoe hier mee om te gaan. Op dinsdag 15 februari werd in de nieuwe Palestijnse Innovator Serie aandacht besteed aan Vera Baboun die de eerste vrouwelijke burgemeester van Bethlehem was. 

Gebed                                                                                                                                                                                                         

Eeuwige, wij bidden dat dit nieuwe platform voor Palestijnen door de Kumi Now serie ons een beter begrip bijbrengt vanbde strijd en de mogelijkheden waar een bevolking mee wordt geconfronteerd, een bevolking die meer dan zeventig jaar onder Israëlische bezetting leeft.                                             

Eeuwige, in Uw genade, . . . . . hoor ons gebed.

 

Tijdens een workshop in het kantoor in Jeruzalem heeft Sabeel deze week een nieuw jaarplan ontwikkeld. 

Gebed 

Eeuwige, wij vragen om Uw wijsheid en leiding voor de staf van Sabeel tijdens hun bijeenkomsten waarin hun prioriteiten worden gekozen en waarop zij dit jaar hun energie moeten richten.                                                                                                                                                                            

Eeuwige in Uw genade. . . . hoor ons gebed..

 

Michael Benyaur, een voormalige voorzitter van de rechtbank, heeft onlangs een uitspraak gedaan over Israëls apartheidsregime in het bezette Palestijnse gebied. In een interview dat gepubliceerd werd door het Ierse blad “The Journal” zei hij: “Tussen de Jordaan en de Middellandse Zee worden aan miljoenen Palestijnen burgerlijke en politieke rechten ontnomen. Dit is Israëlische apartheid. 

Gebed                                                                                                                                                                                                  

Eeuwige, wij danken U voor de moed van Michael Benyair toen hij zei dat “apartheid  moreel verachtelijk  is”.  Wij bidden dat steeds meer getuigen, zowel uit Israël als uit Palestina, zich uitspreken over hun ervaring met de bezetting.                                                                                                                               

Eeuwige in Uw genade . . . . .hoor ons gebed

 

Op zaterdag 12 februari rapporteerde het  “ VN Bureau voor de Mensenrechten in Palestijns Bezet Gebied” dat in gebied C van het bezette gebied op de West Bank en in Oost Jeruzalem de Israëlische autoriteiten 53 Palestijnse woningen heeft platgelegd of ingenomen. De autoriteiten zeggen dat dit gebeurde omdat er geen Israëlische bouwvergunningen voor waren, die voor Palestijnen onmogelijk zijn te bemachtigen. Door deze afbraak verloren 400 Palestijnen hun inkomen  en 26 mensen raakten dakloos waarvan 13 kinderen. Sommige bouwsels die werden neergehaald waren tijdelijke schuilplaatsen die waren ingericht als humanitaire hulp aan families van wie het huis reeds was vernield.

Gebed 

Wij roepen tot U als wij horen dat de huizen en  tijdelijke schuilplaatsen van Palestijnse families zijn vernield. De wanhoop en de ontmoediging tijdens de winter is moeilijk voor te stellen na zo’n behandeling. Wij bidden U  een eind te maken aan deze  onmenselijke behandeling door de Israëlische autoriteiten.             Eeuwige, in Uw genade. . . . . . . .hoor ons gebed.

 

De “Coalitie-Stop Nederzettingen” is een brede verbinding van NGO’s, landbouw-verenigingen, vakbonden en politici die bij elkaar gekomen zijn om een halt toe te roepen aan de annexatie van de bezette Palestijnse gebieden. Op zondag 20 februari gaan ze het ”Europese Burger Initiatief” starten. Het doel is één miljoen handtekeningen te verzamelen om hun petitie te ondersteunen. Zij doen een beroep op de Europese Commissie  het internationaal recht te respecteren door alle handel met illegale nederzettingen te verbieden.

Gebed 

Wij danken U voor alle mensen die geweldloos voor recht en vrede werken. Help ons te vertrouwen op Uw levend woord om recht  tot stand te brengen door onze regeringen en instituten. 

Eeuwige,  in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.

 

Volgens de verdedigers van gevangenen heeft Israël in de eerste maand van het jaar  2022 502 Palestijnen gearresteerd.  Onder de gevangenen waren 6 vrouwen en 54 kinderen, één kind was jonger dan 12 jaar oud. Er zijn nu 4500 gevangen Palestijnen in Israëlische militaire gevangenissen, 500 worden er vast gehouden volgens in z.g. administratieve gevangenschap.  Veel gevangenen lijden aan Covid, in de Ofer Gevangenis zijn 500 gevallen gerapporteerd. 

Gebed

veel Palestijnse families zijn getroffen door gevangenneming onder het Israëlische militaire rechtssysteem. Wij kunnen alleen maar raden naar de angst en zorgen van de Palestijnse familie waarvan de jonge zoon nu in een militaire gevangenis zit, ver van huis. Wij bidden om een eind aan de bezetting en de afschaffing van dit onderdrukkende en koude systeem . 

Eeuwige, in Uw genade. . . .hoor ons gebed.

 

De universiteit van Stanford in de USA heeft bekend gemaakt dat de wetenschapper Bassan Dally nu tot de twee procent top-wetenschappers van de hele wereld benoort.  Bassam is een Palestijns-Australische wetenschapper, zijn familie kwam uit Kafr Yassif in de buurt van Galilea. Zijn research is nu gericht op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen om de vervuiling van de zware industrie koolstofvrij te maken. Naast zijn academisch werk  blijft hij Palestina ondersteunen. 

Gebed                                                                                                                                                           

Eeuwige, wij danken U voor de gave en het harde werk van Bassa Dally, ze hebben hem onlangs deze academische erkenning gegund. Wij zijn dankbaar dat hij nog steeds tijd vindt om voor zijn Palestijns broeders en zusters te pleiten.                                                                                                                        

Eeuwige, in Uw genade, . . . . . .hoor ons gebed

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oostenrijk, Liechtenstein en Zwitserland.                                                                                             Eeuwige, in Uw genade. . . . .hoor ons gebed.

 

 

Dit delen: