Wave of Prayers

 

 

Afgelopen dinsdag 28 juni hield Kumi Now zich bezig met de positie van Israël als het gaat om nucleaire wapens.

Volgende week dinsdag zijn we halfweg de Kumi Now kalender en is het een goed moment om even pauze te houden en terug te kijken en te zien wat alle onderwerpen die behandeld zijn betekend hebben in dit half jaar. Deze staan ook op de website van Sabeel.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor al diegenen die zonder ophouden werken aan het beëindigen van de Israëlische bezetting.

Zij doen dit door het implementeren van het Internationaal Recht en door steeds op geweldloze wijze te werk te gaan.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Dr. Jerry Pillay is benoemd tot de nieuwe Secretaris Generaal van de Wereldraad van Kerken.

Hij zal 1 januari 2023 met deze functie beginnen. Tot nu toe was hij Dean van de faculteit van de Universiteit van Pretoria en hij is lid van de Verenigde Presbyteriaanse Kerk in Zuid Afrika.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden voor Dr. Jerry Pillay en voor zijn nieuwe verantwoordelijkheid nu hij het leiderschap in de Wereldraad van Kerken op zich neemt. Wij vragen U dat hij zich bewust is van uw kracht en uw leiding wanneer hij zoekt om mensen van verschillende kerkelijke achtergronden bij elkaar te brengen en tegelijkertijd zich bezig zal houdt met hen die lijden onder vervolging en onderdrukking.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Honderden Palestijnen gingen op woensdag 22 juni naar de uitvaart van Ali Hasan Harb in Iskaka, bij Salfit, een dorp op de West Bank. Hij was de dag ervoor doodgestoken door een kolonist.

Men zegt dat de kolonist hem in het hart heeft geraakt. Deze aanvaller maakte deel uit van een groep die bezig was een tent die op Palestijns familiegrond stond, omver te trekken. Het doodsteken vond plaats terwijl veiligheidsmensen van dichtbij, van de nederzetting Ariel, de Israëlische politie en soldaten het allemaal zagen gebeuren en niets deden om de aanval tegen te houden.

Gebed 

Eeuwige, wij roepen tot U bij al dit verschrikkelijke geweld en onbeschaamde aanvallen door de kolonisten op Palestijnse boeren. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten zich hier mee bezig houden en indringers controleren die bandeloos te werk gaan.

Dat zij ooit gerechtigheid beoefenen!

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gemeenschappen in Masafer Yatta gelegen in de bergen ten zuiden van Hebron, ondervinden veel druk in hun voortbestaan sinds het Israëlische Hoge Gerechtshof hun beroep tegen hun uitzetting in mei heeft afgewezen. De huizen van tientallen mensen uit Khirbet al Fakhiet en Mirkez zijn verwoest, soms wel voor de derde keer in meer dan een jaar. Dit gebied is bestemd om een militaire trainings-basis te worden.

De naam: ‘Vuur zone 918’. Militaire oefeningen zijn er al gehouden om zo het gebied af te sluiten.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de internationale mensenrechten gemeenschap Israël ter verantwoording zal roepen voor deze verwoestingen en dreigementen van gewelddadige en gedwongen verplaatsingen van de inwoners van Masafer Yatta. Wij bidden dat er een einde komt aan de militaire intimidatie en dat inwoners veilig en waardig in hun huizen mogen blijven wonen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Palestijnse studenten zijn nu, tijdens het academische jaar, bezig met hun toelatings-examens. Een student, Ahmed al Naasan, werd tegengehouden om aan dit belangrijke examen mee te doen. Hij werd gearresteerd tijdens een inval ‘s morgens vroeg in het dorp Al- Mughayer in Ramallah. Hij werd gearresteerd op 20 juni met nog tien Palestijnen uit verschillende regio’s.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat Palestijnse studenten hun best doen zich vrij te spreken tijdens hun school eind examens, ondanks de druk van de bezetting. Wij blijven Ahmed gedenken in ons gebed nu hij gevangen zit in een Israëlisch militair complex.

Wij vragen U om zijn vrijlating, zodat hij zijn toelatings-examen kan doen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 22 juni heeft een Israëlisch Parole Committee ‘het geval’ – het levensverhaal- van Ahmed Manasra   bestempeld als een geval van ‘terrorisme’.  Hij zat sinds zijn dertiende jaar grotendeels in eenzame opsluiting in de gevangenis en nu is hij (20 jaar oud) vanwege zijn psychische gesteldheid overgebracht naar het Ramleh gevangenis hospitaal. De psychiater die hem heeft bezocht, stelde vast dat zijn psychische toestand grotendeels te wijten is aan de behandeling die hij in de gevangenis kreeg. Vervroegde vrijlating werd afgewezen en dat betekent dat de staat Israël de marteling van dit inmiddels geestelijk gehandicapte kind nog 2,5 jaar voortzet zonder hem de vereiste zorg te geven. Hij heeft nooit de kans gekregen zich tot volwassene te ontwikkelen.

Amnesty International heeft gevraagd om zijn vrijlating en zegt hierbij: ‘ Hij was tijdens de ondervragingen die gehouden werden altijd alleen, zonder ouders of advocaten’, Een eerlijk proces werd hem geweigerd.

Gebed  

Barmhartige God, wij bidden dat de internationale druk invloed heeft op de vrijlating van Ahmed Manasra na zoveel jaren van lijden en opsluiting, die hij heeft doorstaan. Wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische politiek Palestijnse kinderen te arresteren en ze gevangen te houden in militaire Israëlische gevangenissen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen, Kenia en Tanzania

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.