‘Wees niet bang’ Kerstboodschap Sabeel

De oorspronkelijke Engelse tekst van deze Kerstboodschap is te vinden op de website van Sabeel.

‘Wees niet bang.’ (Lucas 2:10)

Als je als Palestijn naar de wereld kijkt, zie je bepaalde overeenkomsten tussen de politieke situatie in Palestina toen Jezus werd geboren en de politieke situatie in Palestina vandaag de dag. Je ziet  een schaamteloze bezetting die de mensen beheerst en onderdrukt. De woorden die beschrijven waar deze mensen door heen gaan zijn angst, onveiligheid, onzekerheid, lijden, verdriet, wanhoop en zo nog een heel aantal negatieve gevoelens die een onderdrukkend Romeins Rijk en een rechtse Israëlische regering kunnen veroorzaken.

Daarom raken de woorden die de engel in het Kerstverhaal tegen de herders zegt een gevoelige snaar: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen.’ Wat zou goed nieuws zijn voor die herders in de eerste eeuw en wat zou goed nieuws zijn voor het Palestijnse volk vandaag de dag? Niets anders dan vrijheid en vrede, want alleen daardoor kan een volk leven in waardigheid, veiligheid en stabiliteit.

In moeilijke tijden is de betekenis van de christelijke boodschap voor de onderdrukten eigenlijk simpel: God kent en ziet het lijden van de onderdrukten en God doet daar iets aan, niet door de machthebbers, maar door de geboorte van een kind dat in zichzelf het antwoord op alle onrecht en onveiligheid is. Daarom: ‘Wees niet bang.’

De engelen geven de herders vervolgens ook de formule voor vrede op aarde. ‘Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen van zijn welbehagen.’(Lucas 2:14) Je kunt daar uit opmaken dat twee dingen essentieel zijn. Aan de ene kant is vrede op aarde alleen mogelijk wanneer ook zij die de macht hebben, bereid zijn om zich te verootmoedigen voor God, anderen lief te hebben en te dienen, en God de glorie en de eer te geven. Aan de andere kant is vrede alleen mogelijk als mensen een welbehagen in elkaar hebben, als alle partijen welwillend tegenover elkaar staan.

Vanuit het perspectief van de Palestijnen is het belangrijkste obstakel voor vrede een gebrek aan welwillendheid. Er is van alles geprobeerd om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen: topontmoetingen, vredesverdragen, akkoorden, routekaarten, bestanden, enzovoort. Wat ontbrak was welwillendheid van de Israëlische regering. Zij heeft voordurend geprobeerd de Palestijnen haar wil op te leggen, in plaats van te doen waar de Palestijnen telkens om vroegen, de wil van de wereldgemeenschap en het internationaal recht te aanvaarden. Welwillendheid betekent dat je alles wat de waardigheid en de kwaliteit van leven van een ander in de weg staat wegneemt. Welwillendheid betekent in goed vertrouwen onderhandelen.

Vrede op aarde en welwillendheid zijn mogelijk wanneer mensen bereid zijn om te erkennen dat God regeert en er zin in hebben om welwillend en met mededogen om te gaan met hun medemens. Zo simpel is het. En we geloven dat dit begonnen en verkondigd is door Jezus Christus, de redder en bevrijder, toen hij het had over het koninkrijk van God waarin alles precies andersom is en toen hij stierf en opstond.

Maar in onze gebroken wereld waar de machten het voor het zeggen lijkt te hebben, willen mensen niet luisteren naar Gods formule voor vrede. De Israëlische regering is daarvan een goed voorbeeld:. Zij overheerst en onderdrukt ons volk, steelt ons land, zet ons uit onze huizen, vernedert ons en ontzegt ons zelf de meest basale menselijke en politieke rechten.

En ook de onlangs voorgestelde wet waarin het joodse karakter van de staat Israël wordt vastgelegd, laat weinig welwillendheid zien ten opzichte van de Palestijnen. En toch toont  de komst van Christus ons de wil van God die liefde, mededogen en gerechtigheid is, die verlangt naar vrede op aarde en welwillendheid onder de mensen. Dat is waarom Jezus zegt dat zij die vrede stichten Gods kinderen zijn. (Matteüs 5:9)

Als volgelingen van Jezus Christus hebben we de verantwoordelijkheid om vredestichters te zijn en zijn formule voor vrede en welwillendheid bekend te maken. Laten we alles doen wat we kunnen om dat werkelijkheid te laten worden. Dat is een geweldige verantwoordelijkheid, maar we kunnen en moeten het wel doen. Kerst geeft ons het lef het te doen en spoort ons aan onze inzet voor een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina te verdubbelen.

‘Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen van zijn welbehagen.’

Gezegend Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar.

Naim Ateek, voorzitter van het bestuur van Sabeel

december 2014

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.