Wereldraad en MECC schrijven staatshoofden EU over de annexatie van de Westbank

In een gezamenlijke brief aan staatshoofden die deel uitmaken van de Europese Unie, vroegen de Wereldraad van Kerken (WCC) en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten (MECC) om een krachtig en principieel standpunt van de Europese Unie tegen elke annexatie door Israël van bezet Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever.

De organisaties “roepen de EU op, ervoor te zorgen dat een dergelijke annexatie reële gevolgen heeft, althans in overeenstemming met de maatregelen die de EU heeft aangenomen als reactie op de annexatie van de Krim door Rusland.”

WCC en MECC betuigen steun “aan de visie van een rechtvaardige vrede voor alle mensen in het Heilige Land.”

Bron: http://en.abouna.org/en/holylands/wcc-mecc-appeal-eu-firm-stance-against-west-bank-annexation

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.