Secretaris Wereldraad van Kerken in Bethlehem: ‘Samen zijn we sterker’

Sprekend in Bethlehem op de avond van 8 december, reflecteerde de algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken dr. Olav Fykse Tveit op het licht van het allereerste Kerstfeest in dezelfde stad, en wat dat licht betekent in een wereldwijde zoektocht naar rechtvaardige vrede.

 Inline afbeelding 1

Een krachtig engagement
“Onze zoektocht naar een rechtvaardige vrede is een antwoord op de roeping om het Licht van de wereld te worden, een manier om het Licht van God te weerkaatsen, het Licht van het geloof, de hoop en de liefde,” aldus Tveit. “Een rechtvaardige vrede is nodig over de hele wereld.”
Tveit sprak op een conferentie die het 7-jarig bestaan van Kairos Palestina markeerde, een brede oecumenische groep van Palestijnse christelijke leiders die pleit voor een krachtig engagement om volledig deel te nemen aan het creatieve verzet om de Israëlische bezetting te beëindigen. De conferentie onder de naam “Geloof, Sumud en Creatief Verzet” bood een forum voor theologische reflecties op rechtvaardigheid en voor praktische discussies over de huidige uitdagingen voor de Kairos Palestina beweging.‘Vrede moet gewoon echt vrede zijn’
Vrede moet gewoon echt vrede zijn, niet alleen in Bethlehem, Palestina en Israël, maar in Colombia, Zuid-Soedan, Zuid-Korea, de Oekraïne en op andere plaatsen in de wereld, zei hij. “Zo’n vrede kan niet worden gevestigd met gebruik van macht, geweld, door bezetting, muren, discriminatie en schendingen van de mensenrechten. Vrede moet billijk zijn, en uitdrukken wat recht is.”
Oproepen tot vrede is niet alleen maar een vaag idee, een bepaalde interpretatie van een heilige tekst, of een historische interpretatie, voegde Tveit er aan toe. “Het kan en is gedefinieerd in het internationaal recht en geratificeerd in de universele verklaring van de rechten van de mens, als een reactie op het enorme fiasco en de tragedies van de vorige eeuw,” zei hij. “We leven in een tijd waarin velen deze normen en instrumenten voor een rechtvaardige vrede tussen de volkeren en gemeenschappen lijken te negeren, publiekelijk en in de hele schepping.”

‘Als wij het Licht van de wereld zijn…’
Als wij het licht van de wereld zijn, moeten we vragen om verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschappelijke normen van het internationaal recht die kunnen helpen om gerechtigheid en vrede te stichten, zo drong Tveit aan.
“Dit betekent dat er een einde aan de bezetting moet komen. Dat betekent dat er een einde gemaakt wordt aan het geweld in al zijn vormen, geweld door individuen, en nog meer aan het structureel geweld en militaire geweld. Dit betekent dat de waardigheid en de rechten van elke persoon moeten worden beschermd en gerespecteerd.”

Tekst en foto: Marianne Ejdersten / WCC

De volledige tekst van dr. Olav Fykse Tveit:
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general-secretary/speeches/rev-dr-olav-fykse-tveit-bethlehem-8-december

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.