Wereldraad van Kerken hekelt geweld tegen christenen in Israël

 

 

 

Het Vrijzinnig Katholiek Dagblad meldt kritiek van de Wereldraad van Kerken op geweld tegen christenen  in Israël door ultra orthodoxe Joodse activisten.

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.