Close

3 juli 2019

Wereldraad van Kerken: ‘Jeruzalem, stad van drie religies’

Op een internationale conferentie over “de kwestie van Jeruzalem” die van 27 tot 28 juni in Genève werd gehouden, kwam de Wereldraad van Kerken met een boodschap waarin Jeruzalem werd verbeeld als een stad van liefde, vrede en hoop.

“Het is een stad waarvan de pijn diep geworteld is in zijn glorie, in zijn identiteit, in zijn historische, culturele en religieuze erfgoed”. De verklaring spreekt van de onvervreemdbare rechten op de stad van Palestijnen en ook de moslims onder hen: “Het is een stad van drie religies”.
Geconcludeerd kan worden dat het Vaticaan en de Wereldraad hier in feite dezelfde lijn volgen.

foto: abouna.org