Close

over Kairos

Palestijnse christenen hebben op 11 december 2009 hun Kairos-document uitgebracht, dat een schreeuw om recht vanuit het hart van het Palestijnse lijden is. ‘Kairos’ is Grieks voor ‘het beslissende moment’, en voor Palestijnen is dat aangebroken: van een vredesproces is al jaren geen sprake meer. Onrecht tekent het leven van Palestijnen. Palestijnse christenen spreken zich daarom uit tegen de Israëlische bezetting die de menselijkheid van zowel Israëliërs als Palestijnen aantast. Zij roepen op tot een oplossing die maakt dat zowel Israëliërs als Palestijnen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Zij roepen christenen wereldwijd op tot kritische bezinning op hun eigen theologie.

Het Palestijnse Kairos-document is op 22 december 2009 in de Domkerk in Utrecht aangeboden aan vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Nederland en de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Binnen de kerkelijke gemeenschap in Nederland zijn er op het Kairos-document verschillende reacties gekomen. U kunt hier meer over lezen op een speciale pagina op de website van Henri Veldhuis. Op 26 mei 2010 kwam IKV Pax Christi met een reactie op het Kairos-document.

De Kairos-werkgroep Nederland is in juli 2010 van start gegaan om de roep van het Kairos-document breed voor het voetlicht te brengen in Nederland, met name in de kerken. De Kairos-werkgroep bestaat uit vrijwilligers en streeft naar rechtvaardige en geweldloze oplossingen in het Midden-Oosten in lijn met de oproep van het Palestijnse Kairos-document. Stichting Kairos geeft in haar werk gestalte aan de Kairos-oproep tot reflectie op recht en gerechtigheid, en de vraag of onze theologische uitgangspunten en houdingen daar wel of niet aan bijdragen.

Sinds 1 januari 2016 is Kairos Palestina Nederland onderdeel van Kairos-Sabeel Nederland.

 

Bij het ontwikkelen van activiteiten sluiten wij aan bij wat in het Kairos-document staat:

  • Ontwikkeling van materiaal voor het voeren van gesprekken in kerkelijke en andere bijeenkomsten
  • Stimuleren van ontmoetingen met Palestijnse christenen en moslims, naast Israëli’s, op reizen naar Israël en Palestina
  • Stimuleren van ontmoetingen met Palestijnen die hun ervaringen met ons delen
  • Stimuleren van het theologisch denken over de inhoud van het Kairos-document, zoals op de Conferentie in september 2011
  • Voeren van gesprekken met kerken om hen uit te dagen hun solidariteit met Palestijnse christenen concreet te maken
  • Impulsen geven voor verantwoorde investeringen die de rechten van Palestijnen respecteren
  • Doorgeven van nieuws en informatie gericht op een goed beeld van wat zich afspeelt in de bezette Palestijnse gebieden, maar ook wat aan Israëlische zijde aan vredesinitiatieven wordt ondernomen
  • Publiceren in verschillende media van achtergrondmateriaal en van korte berichten die inspelen op de actualiteit

U kunt het Nederlandstalige Uur van de Waarheid downloaden.

Conferentie 2011

Bethlehem call

Wie zijn Kairos?

Bekijk het in onderstaande filmpjes: