Wil paus diplomatieke rol spelen in het Midden-Oosten?

Paus Franciscus zegt dat hij ‘erg bezorgd is over [de] verslechtering van de spanningen in het Heilige Land en het Midden-Oosten’ en veroordeelt ‘de spiraal van geweld die ons verder weg duwt van het pad van vrede, dialoog en onderhandelingen’. Paus Franciscus drukte zijn ‘grote droefheid voor de doden en gewonden’ uit en verzekerde ‘al diegenen die lijden’ dat hij ‘dicht [bij hen] staat met gebed en genegenheid.’

Hij riep op te voorkomen dat de vijandelijkheden verder toenemen en vroeg om een gemeenschappelijk streven om, conform de resoluties van de Verenigde Naties, de status-quo te respecteren van Jeruzalem, ‘een stad die heilig is voor christenen. Joden en moslims’. Zeventig jaar confrontatie maakt het volgens de paus dringender dan ooit noodzakelijk een politieke oplossing te vinden die de aanwezigheid in de regio van twee onafhankelijke staten binnen internationaal erkende grenzen mogelijk maakt.

De verklaring van paus Franciscus was opmerkelijk diplomatiek van toon. Hij sprak over de ‘verslechterende spanningen’ in het Heilige Land en elders het Midden-Oosten. Franciscus vermeed de woorden ‘Gaza’, ‘Israëlisch’ of ‘Palestijns’, waar waarnemers uit afleiden dat hij de mogelijkheid open wil houden om eventueel zelf met beide partijen in dialoog te kunnen treden.

Bron: https://www.americamagazine.org/faith/2018/05/16/pope-francis-denounces-spiral-violence-holy-land

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.