Zaterdag 12 mei: Nakba manifestatie in Rotterdam

Binnenkort viert Israel haar 70 jaar bestaan. De totstandkoming van die staat betekende voor de daar wonende Palestijnen een ramp, de Nakba.  Vrijwel totaal beroofd van hun leidinggevend kader werden meer dan 700.000 Palestijnen van huis en haard verdreven. Tot op de dag van vandaag zijn deze vluchtelingen en hun nakomelingen verstoken van hun recht op terugkeer.

Het breed samengestelde platform Rotterdam voor Gaza heeft het initiatief genomen om op zaterdagmiddag 12 mei een manifestatie te organiseren in het centrum van Rotterdam, op het Grote Kerkplein, (voor de Laurenskerk)  en in een paar gebouwen in de directe omgeving daarvan: gebouw De Heuvel en de Steigerkerk.

Deelnemende organisaties waren o.a.: werkgroep PA-IS Rijnmond, Al Awda, EAJG, NPK, St. Kifaya, NIDA, Rights Forum, politieke partijen.

Middels toespraken, forumdiscussie, muziek, dans, videopresentaties etc. werd de 70 jaar durende Nakba herdacht.

Kairos-Sabeel Nederland heeft tijdens de manifestatie, in samenwerking met de kindercoalitie, speciale aandacht gevraagd voor het lot van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen. Israel schendt voortdurend (en helaas zonder dat de internationale gemeenschap daartegen effectieve maatregelen treft) basale rechten van kinderen. De bezettende macht Israel lijkt erop uit te zijn een generatie van jonge Palestijnen bij voorbaat te beroven van elk perspectief op een vreedzaam en veilig bestaan.

Een specialist op het gebied van kinderrechten de heer Jaap Doek (hij is ook voorzitter van het Rights Forum) verzorgde namens ons een korte presentatie en nam deel aan de forumdiscussie. Bezoekers aan de manifestatie konden een kaart sturen aan familieleden  van gevangen genomen kinderen. In een stand op het Grote Kerkplein was informatiemateriaal van Kairos-Sabeel Nederland en van de kindercoalitie beschikbaar.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.